İş Sağlığı Ve Güvenliği | Bakım Onarım İşleri Soruları

İş Sağlığı Ve Güvenliği | Bakım Onarım İşleri Soruları

Aşağıdakilerden hangisi düzenli bakım ve onarım hizmetlerinden birisi değildir?
A) Makinelerde parça değişikliği gerektirmeyen programlı bakım ve onarım d ; fyTöKi ti c! c rd c crr^ r ü r! d tam a m fayan parçala rın değiştirildiği programlı bakım ve onarım
C) Makinelerde ortaya çıkan arızanm giderilmesi için yapılan bakım ve onarım
D) Makineyi temin ve tedarik eden firma tarafından belirli zamanlarda yapılan bakım ve onarım
Bakım ve onarım sırasındaki kontrol işlemlerinin kapsamı aşağıdakilerden hangisine daha uygundur?
A) Kontrol işi araca ait gerekli ayarlardan oluşmuş sapmaların belirlenip tekrar ayarlanmasıdır.
B) Kontrol işi gözlem, ölçüm, müdahale ve gereğinde parça değiştirme işlerini kapsar.
C) Kontrol işi araç ayarlarının eskileriyle karşılaştı-nlmasıdır.
D) Kontrol işi araçtaki eski ayarların yenilenmesidir.
5. Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar en az ne kadar sıklıkla kontrol edilmelidir?
A) Yılda bir B) Altı ayda bir
■_> C) Dört ayda bir D) İki ayda bir
2. Elektrik tesisatı veya elektrikli ekipmanlarının bakım ve onarımı sırasında enerji kesildikten sonra işe devam edebilmek için alınması gereken en önemli önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyarı levhalarının asılması
B) Tesisat ve ana şalterinin kilitlenmesi
C) Bakım ve onarımın mesleki ehliyete sahip elemanlarca yapılması
D) Tesisat veya ekipmanın uygun şekilde topraklanması
I1
ı
o
3. Aşağıdakilerden hangisi düzenli bakım ve onarım hizmetlerinin ana amaçlarından birisi değildir?
A) Makinelerin daha uzun süre ile arızasız, problemsiz çalışmasının sağlanması
B) Beklenmedik arızalar nedeniyle tehlikeli durumların ortaya çıkmasının önlenmesi
C) İstenmeyen olayların, kazaların, yaralanmaların, malzeme hasarlarının, işgücü ve zaman
kaybının önlenmesi
D) Makinelerin günlük çalışma sürelerinin uzatılması ve bu şekilde yatırımın geri dönüş süresinin kısaltılması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bakım onarım işleri açısından yanlıştır?
A) Elektrikli araçlarda ilke olarak güç devresi kapatılmadan bakım ve onarım işine başlanmaz.
B) Basınçlı kap ve kazanların basınç altında iken programlı bakımı sırasında en üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alınmış olması zorunludur.
C) Makine ve donanımlarında yapılacak bakımlarda iş güvenliği yetkililerinin öngördüğü önlemler alınmadan çalışmaya başlanmaz.
D) Kapalı veya dar, karanlık ve özellikle nemli ortamlardaki bakım ve onarım işlerinde düşük gerilimli (24 V) aydınlatma cihazları kullanılmalıdır.
Bakım onarım işleri sırasında genel ilke olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
A) Oksijen ve asetilen tüpleri bir arada depolanmaz
B) Basınçlı hava ile temizlik yapılırken mutlaka gözlük kullanılmalıdır.
C) Her türlü bakım ve onarım işi yazılı belgelerle kayda alınmalıdır.
D) Kaldırma araçlarının çalışma bakımı sırasında beklenmeyen bir duruş veya hareket olursa çalışmaya çok dikkatli devam edilir.
İş Sağlığı ve Güvenliği

CEVAP ANAHTARI

1. c

2.d

3.d

4.b

5.a

6.b

7.d

8.d

9.d

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*