İş Sağlığı ve Güvenliği | Ağır Ve Tehlikeli İşler Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Ağır Ve Tehlikeli İşler Soruları

1. Aşağıda verilen hangi ağır ve tehlikeli iş kolunda 16 -18 yaş arasındaki erkekler çalıştırılamaz?
A) Çırçır fabrikalarındaki işler
B) Tutkal, jelatin ve kola imali işleri
C) Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri
D) Çanak, çömlek, çini, fayans ve seramik imalatına ait işler
5. Aşağıda verilen hangi ağır ve tehlikeli iş kol kadınlar çalıştırılamaz?
A) Çırçır fabrikalarındaki işler
B) Ham kürkleri işleme ve boyama işleri
C) Tüylü olarak kullanılabilecek derileri hazı işleri
D) Selülozik, sentetik ve her çeşit boya imali işfc»
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ağır ve Tehlike* İtler Yönetmeliği’nde çalışabilecekleri işlerin! lendiği genç işçileri tanımlamaktadır?
A) 14 yaşını doldurmuş fakat 17 yaşını bitirmemi*
B) 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirme™*
C) 14 yaşını doldurmuş fakat 19 yaşını bitirme«*
D) 16 yaşını doldurmuş fakat 20 yaşını bitirmem*
2. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devam etmesi süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları hakkındaki muayene raporları nereden alınamaz?
A) İşyeri hekimi
B) Sağlık ocağı hekimi
C) Özel hastaneler
D) Belediye hekimleri
Ağır ve tehlikeli işler mevzuatı ile ilgili aşağıdaü-
lerden hangisi doğru değildir?
A) Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayrta# yönetmelikle belirlenmiştir.
B) Ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçııer» çalışma koşulları düzenlenmiştir.
C) Gece vardiyalarındaki işler ağır ve tehlikeli işimden sayılır.
D) Yönetmelikte belirlenmeyen bir işin ağır ve trt*-likeli iş olarak kabul edilebilmesi için Çalışma «r Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
3. Kaç yaşını doldurmamış kişilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması vaşaktır?
A) 22 B) 20 C) 18 D) 16
işin bazı özeliklerine göre genç işçilerin ve kadın işçilerin çahşsbüsceği işleri belirleyen yasa! düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
C) Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
D) İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
8. Aşağıdaki gruplardan hangisinin ağır ve tehBrf işlerde çalıştırılması vaşaktır?
A) 18 yaşından küçükler
B) 21 yaşından küçükler
C) 16 yaşından küçükler
D) 20 yaşından küçükler
l-C 2-C 3-D 4-A 5-D 6-B 7-C 8-C
İş Sağlığı ve Güvenliği
1. Aşağıda verilen hangi ağır ve tehlikeli iş kolunda 16 -18 yaş arasındaki erkekler çalıştırılamaz?
A) Çırçır fabrikalarındaki işler
B) Tutkal, jelatin ve kola imali işleri
C) Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri
D) Çanak, çömlek, çini, fayans ve seramik imalatına ait işler
5. Aşağıda verilen hangi ağır ve tehlikeli iş kol kadınlar çalıştırılamaz?
A) Çırçır fabrikalarındaki işler
B) Ham kürkleri işleme ve boyama işleri
C) Tüylü olarak kullanılabilecek derileri hazı işleri
D) Selülozik, sentetik ve her çeşit boya imali:
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ağır ve Tenliler Yönetmeliği’nde çalışabilecekleri işlerin’ lendiği genç işçileri tanımlamaktadır?
A) 14 yaşını doldurmuş fakat 17 yaşını bitirr
B) 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitir
C) 14 yaşını doldurmuş fakat 19 yaşını bitir
D) 16 yaşını doldurmuş fakat 20 yaşını bitir
2. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devam etmesi süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları hakkındaki muayene raporları nereden alınamaz?
A) İşyeri hekimi
B) Sağlık ocağı hekimi
C) Özel hastaneler
D) Belediye hekimleri
7. Ağır ve tehlikeli işler mevzuatı ile ilgili aş
lerden hangisi doğru değildir?
A) Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden yönetmelikle belirlenmiştir.
B) Ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç çalışma koşulları düzenlenmiştir.
C) Gece vardiyalarındaki işler ağır ve tehlike! den sayılır.
D) Yönetmelikte belirlenmeyen bir işin ağr ı likeli iş olarak kabul edilebilmesi için Çaı Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili kılınmtşa*.
3. Kaç yaşını doldurmamış kişilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması vaşaktır?
A) 22 B) 20 C) 18 D) 16
işin bazı özeliklerine göre genç işçilerin ve kadın
işçilerin çalışabileceği işîeri belirleyen yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
C) Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
D) işyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
8. Aşağıdaki gruplardan hangisinin ağır ve işlerde çalıştırılması vaşaktır?
A) 18 yaşından küçükler
B) 21 yaşından küçükler
C) 16 yaşından küçükler
D) 20 yaşından küçükler
l-C 2-C 3-D 4-A 5-D 6-B 7-C *-C
İş Sağlığı ve Güvenliği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*