İş Sağlığı Ve Güvenliği | Acil Durum Planları Soruları

I. Planın hazırlanması
I. Mevcut ve olası risklerin analizi
II. Planlama için bir ekibin oluşturulması

il durum pianlamasmın 4 aşaması aşağıdakHe-ı hangisinde uygun sıralanmıştır?
III – II -1 – IV B) II-III-I-IV
III -1 – II – IV D) I-III-II-IV
:il durum planı hazırlanırken aşağıdaki uygula-alardan hangisi yanlıştır?
Acil durum planlamasında olasılığı en yüksek risklerden başlanır.
Olayların nedenleri ve sonuçlan ayrıntılı biçimde tartışılıp analizi yapılır.
Olasılığı daha az ancak zararları yüksek kaza ve olaylar da göz önüne alınır.
) Oluşturulan acil durum planı sadece acil durum ekibinin bilgisine açık tutulur
ir acil durum planında aşağıdakilerden hangisi ulunmaz?
>) Acil durum toplanma alanlarının belirlenmesi .) Acil durum kaçış imkânlarının planlanması 🙂 İşletmenin kısa sürede eski hâline dönmesini sağlayacak yöntem ve uygulamalar )) İş kazası ve meslek hastalığına karşı alınacak önlem ve uygulamalar
\cil durum planlamasında aşağıdaki aşamalardan hangisi doğru değildir?
\) Acil durum planlaması için ekip oluşturulur.
B) Mevcut ve olası risklerin analizi ve değerlendirmesi yapılır.
C) Acil durum oluşmadığı takdirde plan uygulamasına gerek yoktur.
D) Acil durum plânı hazırlanıp üst yönetimden uygulama onay ve desteği alınır.
Acil durum ekiplerinin güncellemeleri en az ne kadar sürede bir yapılmalıdır?
A) İki yılda bir B) Yılda bir
C) Altı ayda bir D) Üç ayda bir
; İş Sağlığı ve Güvenliği
6. Aşağıdaki durumlardan hangisinde acil durum planı hazırlanması gerekir?
A) İşyeri koşullarını iyileştirmek amacıyla
B) Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla
C) İş kazası meydana gelmesini önlemek için
D) Yangın, sel, deprem, patlama vb. felaketlerin oluşum olasılığını önlemek amacıyla
‘ ———-a—-
hangisi yanlıştır?
A) Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalıdır.
B) Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmalıdır.
C) Acil çıkış yolları doğrudan dışarıya ve güvenli bir alana çıkmalıdır.
D) Acil çıkış kapıları acil durumlarla çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde yapılmalıdır.
8. Acil durum planında hangi ekibin oluşturulması zorunlu değildir?
A) Koruma ekibi
B) Haberleşme ekibi
C) Söndürme ekibi
D) İlk yardım ekibi
9. Aşağıdaki durumlardan hangisinde acil durum planı hazırlanması gerekir?
A) İşyeri koşullarını iyileştirmek amacıyla
B) Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla
C) İş kazası meydana gelmesini önlemek için
D) Yangın, sel, deprem, patlama vb. felaketlerin oluşum olasılığını önleme amacıyla
10. Can kaybı, yaralanma, yapısal ve yapısal olmayan fiziksel hasarlar, çevresel zararlar ile kurumun faaliyetlerini kısıtlayan, halkla ilişkilerini bozan ve kurumun kapanmasına neden olabilecek beklenmedik, planlanmadık her türlü olay/ tehlike, aşa-ğıdakilerden hangisini oluşturur?
A) Doğal afet
B) Acil durum
C) Tehlikeli durum
D) Acil durum yönetimini
l-A 2-D 3-D 4-C 5-C 6-D 7-B 8-B
9-D 10-B

I. Planın hazırlanması
I. Mevcut ve olası risklerin analizi
II. Planlama için bir ekibin oluşturulması
u OLsr5«n v^irürlüim kfinmsfi!
il durum pianlamasmın 4 aşaması aşağıdakHe-ı hangisinde uygun sıralanmıştır?
III – II -1 – IV B) II-III-I-IV
III -1 – II – IV D) I-III-II-IV
:il durum planı hazırlanırken aşağıdaki uygula-alardan hangisi yanlıştır?
Acil durum planlamasında olasılığı en yüksek risklerden başlanır.
Olayların nedenleri ve sonuçlan ayrıntılı biçimde tartışılıp analizi yapılır.
Olasılığı daha az ancak zararları yüksek kaza ve olaylar da göz önüne alınır.
) Oluşturulan acil durum planı sadece acil durum ekibinin bilgisine açık tutulur
ir acil durum planında aşağıdakilerden hangisi ulunmaz?
>) Acil durum toplanma alanlarının belirlenmesi .) Acil durum kaçış imkânlarının planlanması 🙂 İşletmenin kısa sürede eski hâline dönmesini sağlayacak yöntem ve uygulamalar )) İş kazası ve meslek hastalığına karşı alınacak önlem ve uygulamalar
\cil durum planlamasında aşağıdaki aşamalardan hangisi doğru değildir?
\) Acil durum planlaması için ekip oluşturulur.
B) Mevcut ve olası risklerin analizi ve değerlendirmesi yapılır.
C) Acil durum oluşmadığı takdirde plan uygulamasına gerek yoktur.
D) Acil durum plânı hazırlanıp üst yönetimden uygulama onay ve desteği alınır.
Acil durum ekiplerinin güncellemeleri en az ne kadar sürede bir yapılmalıdır?
A) İki yılda bir B) Yılda bir
C) Altı ayda bir D) Üç ayda bir
; İş Sağlığı ve Güvenliği
6. Aşağıdaki durumlardan hangisinde acil durum planı hazırlanması gerekir?
A) İşyeri koşullarını iyileştirmek amacıyla
B) Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla
C) İş kazası meydana gelmesini önlemek için
D) Yangın, sel, deprem, patlama vb. felaketlerin oluşum olasılığını önlemek amacıyla
‘ ———-a—-
hangisi yanlıştır?
A) Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalıdır.
B) Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmalıdır.
C) Acil çıkış yolları doğrudan dışarıya ve güvenli bir alana çıkmalıdır.
D) Acil çıkış kapıları acil durumlarla çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde yapılmalıdır.
8. Acil durum planında hangi ekibin oluşturulması zorunlu değildir?
A) Koruma ekibi
B) Haberleşme ekibi
C) Söndürme ekibi
D) İlk yardım ekibi
9. Aşağıdaki durumlardan hangisinde acil durum planı hazırlanması gerekir?
A) İşyeri koşullarını iyileştirmek amacıyla
B) Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla
C) İş kazası meydana gelmesini önlemek için
D) Yangın, sel, deprem, patlama vb. felaketlerin oluşum olasılığını önleme amacıyla
10. Can kaybı, yaralanma, yapısal ve yapısal olmayan fiziksel hasarlar, çevresel zararlar ile kurumun faaliyetlerini kısıtlayan, halkla ilişkilerini bozan ve kurumun kapanmasına neden olabilecek beklenmedik, planlanmadık her türlü olay/ tehlike, aşa-ğıdakilerden hangisini oluşturur?
A) Doğal afet
B) Acil durum
C) Tehlikeli durum
D) Acil durum yönetimini
l-A 2-D 3-D 4-C 5-C 6-D 7-B 8-B

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*