işsağlığı ve güvenliği soru bankası
işsağlığı ve güvenliği soru bankası

İş Güvenliği Ve Sağlığı Soru Bankası | Çalışma Hayatında Etik Soruları

İş Güvenliği Ve Sağlığı Soru Bankası |Çalışma Hayatında Etik Soruları

 

İş Sağlığı ve Güvenliği c
10. Biyolojik etkenlere maruziyet risk değerlendirmesi yapılırken risk azaltılması için aşağıdaki hangi bilgiler gerekli değildir?
A) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması
B) Yaptıkları işle dolaylı yoldan işçilerin yakalandığı hastalıklara ilişkin bilgiler
C) İşçilerin işleri sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklara ilişkin bilgiler
D) İşçilerin işleri sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler
11. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruz kalan işçilere verilecek eğitimlerden değildir?
A) Eğitim, biyolojik etkenle temasın söz konusu olduğu çalışmalara başlanmadan önce verilecektir.
B) Yeni veya değişen risklere göre daha önce veril-miş olan eğitim verilecektir. ; ,
C) Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.
D) Herhangi bir olay anında ve olayların önlenmesinde işçilerce yapılması gerekenler konusu da eğitim içeriğinde yer alacaktır.
l-D 2-B 3-D 4-A 5-C 6-A 7-D 8-C 9-D 10-B 11-B
Aşağıdakilerden hangisi etik kavramı için doğru
bir açıklamadır?
A) Töre kelimesiyle aynı anlamı taşır.
B) Tüm toplumlar için geçerli evrensel gerçekleri kapsar.
C) Kültürel değerler ve ideallerle ilgili doğruları ve yanlışları ve bunlara uygun davranış biçimlerini anlatır.
D) İnsanın iyi ve kötü olarak nitelendirilmesine neden olan manevi nitelikli huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlardır
İş Sağlığı ve Güvenliği
4. Aşağıdakilerden hangisi “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” açısından bakıldığında etik davranış ilkelerinden birisi değildir?
A) Topluma hizmet bilincinin yaygınlaştırılması
B) Nezaket ve saygı kurallarının yaygınlaştırılması
C) Amaç ve misyona bağlılık bilincinin yaygınlaştırılması
D) Kurumun ticari ve hukuki menfaatlerinin korunması
Aşağıdakilerden hangisi temel mühendislik etiği
ilkeleri açısından yanlıştır?
A) Mühendisler yalnızca tarafsız ve gerçeğe uygun resmî raporlar yayınlamalıdır.
B) Mühendisler çalıştığı kuruluşun hak ve menfaatlerini ön planda tutmalıdır.
C) Mühendisler mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun sağlığını, refahını, can ve mal güvenliğini en önde tutmalıdır.
D) Mühendisler mesleki konularda işveren veya müşteri ayrımı yapmadan güvenilir vekil olarak davranmalı ve taraflar arasındaki çıkar çatışmalarının içine girmemelidir.
Çalışma hayatında etik ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Zararlılarla ilgili olarak belirlenen sınırların ülkeler arasında farklı olması kaçınılmaz bir
durumdur.
B) Asbestli gemilerin sökümü gibi tehlikeli işlerin gelişmekte olan ülkelere doğru kaydırılması
uluslararası açıdan etik bir sorundur.
C) Tehlikeli atıkların gelişmekte olan ülkelere taşınması, açık denizlere bırakılması, uluslar arası etik sorunlardandır.
D) Bilimsel araştırmaların konuya ilişkin endüstri tarafından desteklenmesi araştırmaların güvenilirliğine gölge düşürmektedir.
5. Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliliğe dayandır-malı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır.
B) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler.
C) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır.
D) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykırı olduğu için herhangi bir nedenle iş yeri sorunlarına ilişkin kayıt tutmamalıdır
l-B 2-B 3-A 4-D 5-D

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*