İş Güvenliği Soru Bankası | Risk Yönetimi Soruları

İş Güvenliği Soru Bankası | Risk Yönetimi Soruları

İSG Risk Yönetimi » Test

 

 

Soru 1 (Ağırlık 20%)

Aşağıdakilerden hangisi riski tam olarak ifade eder?

 

( )Muhtemel kaybın miktarı

( )Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimali   ← Yanlış cevap

( )Kaybetme ihtimali

( )Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir

 

 

Soru 2 (Ağırlık 20%)

Aşağıdakilerden hangi risk değerlendirme projesinin çalışanlar açısından yararı yoktur?

 

( )Kuralların önceden belirlenmesi

( )Kayıtlara ulaşabilme

( )Hiçbiri

( )Katılım hakkı

 

 

Soru 3 (Ağırlık 20%)

Kaçınılmaz risk düzeyi ne kadardır?

 

( )%6

( )%2

( )%4

( )%8

 

 

Soru 4 (Ağırlık 20%)

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği  yönünden getirilen  yeni anlayış değildir?

 

( )Tespit Bazlı Reaktif

( )Uzman Katkısı Sağlanması

( )Çalışanların Katılımı

( )Koruma Önleme Anlayışı

 

 

Soru 5 (Ağırlık 20%)

Aşağıdaki risk değerlendirmesi tanımlarından hangisi en kapsamlı ve en uygundur?

 

( )Tehlikelerin sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkan veren bir dizi mantık adımıdır

( )Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek

( )Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür

( )Riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*