Irmaklar ve göller.

İç sular yaklaşık 200 000 km2’lik bir alanı, yani bir başka deyişle ABD’nin toplam yüzölçü­ münün % 2’sini kaplar. ABD sınırının doğu yarısı boyunca güneye akan Mississippi ırmağı, hem uzunluğu (3 779 km), hem debisi (saniyede 18 200 m3) açısından ülkenin en büyük ırmağıdır. Mississippi ırmak sistemi uzunluğunun yaklaşık üçte biri kadar olan Colarodo ırmağının yıllık ortalama debisi, Mississippi’ninkinin ancak % 2’si kadardır. Colorado ırmağı havzasından yalnızca biraz daha büyük olan, Atlas okyanusu boyunca uzanan alanda, Connecticut, Delavare, Hudson ve Susquehanna ırmakları dahil 20 ırmak vardır; bunların her birinin uzunluğu Colorado’nunkinin üçte biri kadar olmakla birlikte, debileri topluca Colorado ırmağınınkinin 20 katından fazladır. Debileri açısından Mississippi dışındaki büyük ırmaklar şöyle sıralanırlar: Saint Lawrence ırmağı Ohio ırmağı, Missouri ırmağı, Columbia ırmağı, Snake ırmağı. Alaska’nın başlıca ırmağı da, Yukon ırmağıdır. Yıllık ortalama yağışın 500 mm’den az olduğu yerlerde, yalnız­ ABD 361 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ II ‘»IHI |l »III kil) Tropikal yağmur ormanı ■ i Varı tropikal yaprak dökmeyen orman Ilıman yaprak döken orman Tayga ya da kuzey ormanı Caparal yada Akdeniz çalılıkları Ilıman çayırlar (otlak, bozkır, pampa) Yarı çöl Çöl Tundra Dağ tundrası Buz örtüsü ca yağışlı mevsimlerde ya da yerel fırtınalarda akan dereler bile çok kısa ömürlüdür. Bu alanlarda su gereksinmesinin bülük bölümünün yeraltı sularından edinilmesi gerekir. Kurak güneybatı eyaletlerinin bazı kesimlerinde artezyen kuyularıyla su çekilmesi (genellikle sulama için), yeraltı su düzeylerinin tehlikeli biçimde alçalması­ na yol açmıştır. Hattâ bazı yerlerde bundan kaynaklanan yerel toprak kaymaları, bazı yapıların çökmesine yol açmıştır. ABD’nin eskiden buzullarla kaplanmış kesimlerinde, özellikle Minnesota’da, pek çok göl ve turbalık vardır. Bu göller küçük olduklarından, kıyıları genellikle sayfiye yerleri olarak kullanılır. Ama Büyük Göller taşı­ macılığın önemli etkenlerden biridir. Florida’da da, Okeechobee gölü gibi, kireçtaşı çöküntülerinde birikmiş göller ve turbalıklar vardır. Büyük Havza’nın yamaçlarında kısa ömürlü göllere rastlanır. Nevada dağlarının doğu eteğindeyse, birkaç kalıcı göl bulunur. Salton denizi ve Büyük Tuz Gölü tuzludur ve tuzla olarak kullanılır. Bu göllerin çoğu, özellikle batıda, baraj gölleridir. Aralarında kapasitesi en yüksek olan, Mead gölü­ dür

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.