İrlanda’ya Uzanan Yardım Eli

İrlanda’ya Uzanan Yardım Eli1

Geçtiğimiz günlerde ilk kez bir İrlanda cumhurbaşkanını ağırladık. Ziyarete, 150 yıl önce tarafımızdan yapılan cömert yardıma karşılık edilen “teşekkür” damga vurdu. Mary McAleese, Türkiye’yi cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret eden ilk İrlandalı. Bayan McAleese düzenlenen basın toplantısında konuk olarak kendisine gösterilen yakın ilgi ve samimiyete minnettar olduğunu söyledi. Yine konuşmasında, bugün çoklarımızın unuttuğu, ama tarih sayfalarına gururla kaydedilen bir yardımdan bahsetti. 150 yıl evvel bütün İrlanda’yı kasıp kavuran, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kıtlık esnasında (1845-1852) devrin padişahı Sultan Abdiilmecid Han Mandalılara 1.000 sterlin ve 3 gemi dolusu erzak yardımı yapmıştı. Ingilizler, yapılan bu erzak yardımına karşı çıkmış; fakat kahraman denizcilerimiz bir yolunu bulup Drogheda limanına boşaltmışlardı yüklerini.

Cumhurbaşkanı, Drogheda şehrinin arması olan “Ay Yıldız”ın bıı hadiseye karşı bir minnet ifadesi olarak konduğunu ifade etse de şehirli tarihçiler, bunun bir efsane olduğunu söylüyor. Fakat o tarihte İrlanda eşraf ve ahalisi tarafından gönderilen ve aşağıdaki ifadelerle son bulan teşekkür mektubu bir efsane değil; tartışmasız bir hakikat:

“Onlarca ırkdaşımızı yok olmaktan kurtaran bu vakitlice ve cömert yardımınız karşılığında İrlanda ahalisi adına zât-ı şahanelerine minnet ve şükranlarımızı arza müsaade rica ediyor, hüküm ve fermanınız altında bulunan ve cömertliğinize nail olan geniş toprakların bize isabet eden bu kıtlık ve musibetten korunmasını umuyoruz.”

(Bu mektup ve mektubun hikâyesini ile- riki sayılanmızda okuyuculanmıza sunacağız.)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.