İnsan Hakları ve İslâm

Allah meleklerinden insana saygı göstermelerini istemiş, bu
şekilde insanların da birbirlerine saygı göstermelerinin zorunlu
olduğuna işaret etmiştir. Buradaki saygı gösterme hem ahlâkî hem
de hukukî bir terimdir. Dolayısıyla bununla kastedilen, hakka
riayet etmektir.
Allah’ın halifesi olmak ve hakka riayet etmek görevleri insana
yeryüzünde adaleti tesis etme sorumluluğunu yükler. Adaletin
tesis edilmesi de;
• insanların eşit haklara sahip oldukları,
• herkesin haklarının korunduğu ve
• insan olmanın getirdiği hakların her fert için sağlandığı
bir düzenin gerçekleştirilmesini gerekli kılar.
Bu çerçevede İslâm’ın insan haklarına ilişkin iki temel prensibin
den söz edilebilir: Birincisi insanların Allah katında eşit oldukları,
İkincisi de adalet. Bu iki prensibe dayanan insan hak ve özgür
lükleri, İslâm kaynaklarında doğuştan getirilen ve sonradan kaza
nılan haklar olarak iki başlıkta ele alınmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)