Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Anasayfa » wiki » İman’da Ehl-i Sünnet İmamları

İman’da Ehl-i Sünnet İmamları

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

72- Kendilerine Ehl-i Sünnet ve Cemaat (Peygamberin ve onun eshabınm
yolunda bulunanlar ve Fırka-i Naciye (Selamete kavuşanlar) adı verilen müslümanların
inançları, şu yukardan beri yazdığımız gibidir.
Bilindiği üzere, peygamber efendimiz ile görüşüp ona iman edenlere “Ashab-ı
Kiram ve Ashab-ı Güzin” denir. Ashabı görüp de onlardan feyiz alan müslümanlara
“Tabiîn” adı verilmiştir.
Ashab-ı güzin ile Tabiîne ‘Selef-i Salihin’ denir, bunlar ehl-i sünnetin öncüleridir.
Bunlar peygamberimizin yolunu gereği üzre izlemişler ve İslâmiyeti her
tarafa yaymışlardır. İslâm birliğini ve topluluğunu kuvvetlendirmişlerdir. Din adma
uydurmalardan uzak kalmışlardır.
73- Ehl-i Sünnet’in İtikat (inanç ve iman) ile ilgili konularda yetkili büyük
alimleri ve imamları vardır. Bunlardan her biri, selef-i Salihin dediğimiz Ashab
ve Tabiîn’in yolunda yürümüşlerdir. İslâm aleminde yüz gösterin değişik görüşlere,
felsefi nazariyelere karşı gerçeği savunmaya çalışmışlardır. İslâm inancının ne
kadar saf ve ne kadar doğru olduğunu genişlemesine incelemiş ve çeşitli delillerle
isbatlamışlardır.
İşte bu büyük mücahid alimlerden biri İmam Matüridî, diğeri de İmam
Eş’ari’dir.
74- İmam Ebû Mansur Muhammed Matüridî, hicretin (280) yılında doğmuş
ve (333) yılında Semerkand’da vefat etmiştir. Memleketi olan Matürid Buhara ilçelerinden
biridir. Kendisi Hanefî mezhebinde idi. Çok kıymetli tefsiri ve başka
eserler vardır. Bizim itikatta (inançta) imamımızdır. Hanefî mezhebinde bulunan
müslümanların büyük çoğunluğu inanç ve itikata bu Ebû Mansur Matüridî’ye
bağlıdır.75- İmam Ebu’l-Hasan Aliyyü’l-Eş’ari, hicretin (260) yılında Basra’da doğ­
muş, (324) yılında Bağdad’da vefat etmiştir. Büyük dedesi Ashab-ı Güzin’den Ebû
Musa El-Eş’ari’dir.
Ebu’l-Hasan El-Eş’ari Şafiî mezhebine bağlı idi. Ehl-i Sünnet itikatına pek
çok hizmet etmiştir. Çok değerli eserleri vardır. Malikîlerle Şafiîlerin hemen hepsi,
Hanefilerin bir kısmı ile Hanbelî mezhebinde olan Müslümanların bazı ileri gelenleri
itikat konularında Ebu’l-Hasan El-Eş’ari’ye uyarlar.
76- İmam Matüridi ile İmam Eş’ari arasında esas bakımından ayrılık yoktur.
Her ikisi de Ashab ve Tabiîn’in yolunda gitmişlerdir. İkisi de hak üzeredir. Ancak
ikinci derecede bulunan bazı konularda ayrı görüşleri vardır. Fakat bunların baş-
lıcaları da, görünüşteki ifade değişikliğinden başka birşey değildir.
Bugün müslümanların büyük çoğunluğu itikat bakımından ya İmam Matüridi’ye
veya İmam Eş’ari’ye bağlı bulunmaktadır.
Yüce Allah hepsinden razı olsun, amin…
“Akıbet takva sahibleri içindir.” (Kasas: 83)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.