İmamı Azam Ebu Hanife Kimdir

İmamı Azam Ebu Hanife Kimdir

imâm-ı Âzam Ebû Hanife'nirı türbesi içindeki sandukası ahşap bir kafesle çevrilidir (Bağdat/IRAK)

imâm-ı Âzam Ebû Hanife’nirı türbesi içindeki sandukası ahşap bir kafesle çevrilidir (Bağdat/IRAK)

Hanefî Mezhebi’nin kurucusu İmâm-ı Âzam Hazretleri’nin künyesi Ebû Hanîfe, ismi Nu’mân bin Sâbit’tir. Hicrî 80 (m. 699)’de Kû- fe’de doğmuş, h. 150 (m. 767) tarihinde Bağdat’ta vefât etmiştir. Babası Sâbit, Küfe’de Hazret-i Alî’nin (k.v.) kendisine ve nesline bereket ve hayır duasına mazhar olmuştur. Tâbiîn’in büyüklerinden ve korumadaki gayreti, doğruyu bulma kuvveti ve diğer üstünlükleri çok idi. İkinci binin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Hazretleri (k.s.): “İmâm-ı Azam takva sahibiydi. Sünnete uymakta, içtihad ve istinbatta, şer’î delillerden hüküm çıkarmakta öyle bir dereceye ulaşmıştı ki, diğerleri bunu anlamaktan âcizdiler.” buyurmuştur.
olan İmâm-ı Âzam, Ashâb-ı Ki- râm’dan Enes bin Mâlik ve ayrıca yedi Sahâbî’yi de (aleyhimürrıd- vân) görmüş, onlardan hadîs-i şerifler rivayet etmiştir. İmâm-ı Âzam, büyük âlimlerden ilim öğrendi. Tâbiîn’den İmâm Hammâd’dan (rh.) yirmi sekiz sene ilim tahsil etti. İlmi, fazileti, zekası, firaseti, zühdü, takvası, emanete riayeti, hazır cevaplılığı, dînini sevme ve korumadaki gayreti, doğruyu bulma kuvveti ve diğer üstünlükleri çok idi. İkinci binin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Hazretleri (k.s.): “İmâm-ı Azam takva sahibiydi. Sünnete uymakta, içtihad ve istinbatta, şer’î delillerden hüküm çıkarmakta öyle bir dereceye ulaşmıştı ki, diğerleri bunu anlamaktan âcizdiler.” buyurmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.