Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İMÂM GAZALİ NİN KARDEŞİ :

Hüccetü’l – İslâm hazretlerinin kardeşi Şihabüddîn Ahmed, bin
Muhammed el – Gazâlî de büyük bir sûfî ve âlimdir. 520/1126 tarihinde
Kazvin’de vefât etmiştir. Flüccetü’l – İslâm Gazâlî, Nizamiye
Üniversitesindeki kürsüsünü terk ettiği vakit bir müddet ona vekâ­
let etmiştir. Yüksek bir vâizdi. İhyâ’nın tek cildlik bir hülâsasını yapmıştır.
«Lübabü’l – llıyâ» adlı bu kitâb Hindistan’da basılmıştır
Akaide dair «el-Tecrîd fî Kelimat et-Tevhîd» isimli eseri Muhammed
Fevzi tarafından Türkçeye çevrilmiş ve «et – Tefrîd fi tercemet
et – tecrîd» adiyle 1285’de Istabul’da basılmıştır. Semâ’mn cevazı­
na dair «Bevârik el – ilmâ’ fî’r – redd (alâ men yuharrimu’s – semâ’»
Unvanlı eseri de meşhurdur. Diğer eserleri: Minhec el – elbâb, Bisâle
fî fadl el – fakr ve’l – fukarâ’, Lâ ilahe İllallah’m faziletlerine dair risale
(Paris’te yazması vardır), Kitâb ez – Zahire li ehl el – Basîre,
Sevânilı (muhabbete dair), Sırr el-E srâr fî keşf el-E nvâr, Bisâle
‘aynîye (vaazlar) ve şâire… Fazla malûmat için Brockelmann’a, Subkî’nin
Tabakat’ına müracaat edilmelidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.