İlk Sibernetik Âlimi

İlk Sibernetik Âlimiilk sibernetik alimi

Sibernetik; makine ve canlılarda, kontrol ve haberleşmenin şartlarını ve kanunlarını tespit eden bir ilim dalıdır, ilk sibernetik âlimi, Cizreli Ebü’l-Izz el-Cezerî’dir. Diyarbakır’da hüküm süren Artukoğulları Türklerinden olan El-Cezerî, sekiz asır önce Türk saraylarının makineleşmesini sağlamış, bu sahada birçok kitap yazmıştır. Her millet, sibernetik tarihinde kendi yetiştirdikleri bilginlerle iftihar etmişlerdir. Fransızlar matematikçi Paskal ve filozof Descartes’ı, Ingilizler bilgisayar ilminin babası sayılan Charles Babbage’ı, Almanlar ise Leibnitz’i büyük bilim adamları olarak tanırlar. Hâlbuki Ebü’l-Izz bundan sekiz asır önce otomatik kontrol hakkında çalışmış ve sistemler arasında denge tespit etmiştir. Umumiyetle hidro-mekanik güçten faydalanarak şamandıra ve palangalarla otomatik kontrol mekanizmaları geliştirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.