İlk Resmî Gazete: Takvîm-i Vekâyi 11 Kasım 1831

İlk Resmî Gazete: Takvîm-i Vekâyi 11 Kasım 18311

İstanbul’da yayın hayatına başlayan Takvîm-i Vekâyi, ilk resmî gaze- temizdir. Sultan İkinci Mahmud, bu ismi bizzat kendisi vermiş ve “açık bir lisanla” yazılması için emir vermiştir. Türkçenin yanında; Arapça, Fransızca, Rumca ve Ermenice de yayınlanan Takvîm-i Vekâyi’nin basılması için İstanbul’da Takvimhane Matbaası kurulmuştur. Bu haftalık gazetede, resmî haberlerden başka yurt içi ve yurt dışından haberlere de yer verildi. Gazete, ilk yıllarda abone kaydı suretiyle okuyucuya ulaştırılmış, üç binden fazla aboneye ulaşılmış, belli başlı devlet adamlarına ve memurlara, şehir ve kasaba ileri gelenlerine, yabancı devlet temsilciliklerine dağıtılmıştır. Gazete, 1928′ den sonra Resmî Gazete adıyla yayınına devam etmiştir. Bazı fasılalar olsa da, 91 yıl boyunca yayınlanan Takvîm-i Vekâyi, son devir tarihimizin en değerli arşivlerinden biridir. Ancak, hiçbir dünya kütüphanesinde tam koleksiyonu yoktur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.