Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İlk Baskının İkinci Cildi İçin

Yakında 3. baskısı yapılacak olan «İslâm m Işığında Günün Meseleleri»
isimli kitabımız 500 sayfayı aştığı ve elimizde, mezkûr kitaba girmesi gereken
hayli yazı biriktiği için bunları, aynı ismi taşıyan ikinci bir ciltte
toplamaya karar verdik; elimizdeki kitap işte bu kararın mahsûlüdür.
B irinci cildin gördüğü alâka bizi sevindirmiş, üm it vermiş ve teşvik
etmiştir. Bununla beraber sözlü ve yazılı olarak bize intikal eden birkaç
noktaya burada temas etmeye de zaruret hâsıl olmuştur :
1 — «Günün meseleleri» ifâdesi ile maksadımız, «bugüne kadar hiç
konuşulmamış, üzerinde durulmamış, yazılmamış meseleler» değildir. Bir
mesele, dün olduğu gibi bugün de hâlâ gündem de ise, üzerinde tereddütler,
şüphe ve münâkaşalar varsa, yahut günümüz insanının m antık ve diliyle
anlatılmaya m uhtaç bulunuyorsa… o mesele, günün meselesidir. Meselâ
cuma namazı hicretin ilk yılından beri incelenmiş, anlatılmış bir m eseledir.
Ancak günümüzde «şu veya bu sebeple cuma kılınmaz», yahut «cuma
şu kadar rek’ât değil, bu kadar rek’ât kılınır…» diyenler bulunursa cuma
— kalb nakli, tüp bebek kadar— günümüzün meselesi olur.
2 — İlm î bir çalışma içinde şunun, bunun sözlü olarak veya periyodik
m atbûattan yaptıkları dedikodulara — cevabî m ahiyette de olsa— yer
vermemeyi biz de düşünüyor ve arzu ediyoruz. Ancak bunların bir kısm’
kitaplara geçiyor, kitaplar tekrar tekrar basılıyor; bunları okuyanlar şüphe
ve sû -i zanna düşüyorlar; bu durumda meşru m üdâfaa ve gerçekleri
açıklamak kaçınılm az oluyor.
Kitabım ızın elinizdeki cildini üç bölüme ayırdık: Birinci bölümde uzun
ve müstakil yazıları, ikinci bölümde — çoğu Nesil dergisinde neşredilendim
sorulara cevaplan, üçüncü bölümde ise itham lara cevaplarımızı arzettik.
M evlâ’dan dileğimiz kitabımızın, yazan ve okuyanlar için rahmete, sevaba,
gerçek hürriyet, sevgi ve sâadeti Allah’a kullukta bulmaya vesile o lmasıdır.
Hayreddin KARAMAN
İstanbul, 1982

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.