İlim Terazisi

ilmin insanlık tarihinde ters piramit şeklinde bir ilerleme içerisinde olduğunu savunanlar hataya düşmektedirler. Bu fikri savunanlar ilmin sadece görünen teknoloji ile olan ilişkisini dikkate almakta­dırlar. Oysa görünen teknoloji birbiriyle alakalı fark­lı şubelerden sadece biridir.

İlim Terazisiilim terazisi
ilmin insanlık tarihinde ters piramit şeklinde bir ilerleme içerisinde olduğunu savunanlar hataya düşmektedirler. Bu fikri savunanlar ilmin sadece görünen teknoloji ile olan ilişkisini dikkate almakta­dırlar. Oysa görünen teknoloji birbiriyle alakalı fark­lı şubelerden sadece biridir. Teknolojiyle alakalı ola­rak, bilimin özelikle iletişimi arttıran yüzü gibi farklı branşları bugün zirvede olabilir. Ancak bu, ilim ağa­cının bütün dallarının yeşerdiği manasına gelmez.nsanlık tarihinde ilim nasıl bir yol izlemiştir? Ters piramit şeklinde, geçmişten günümüze ilim sürekli bir gelişme içerisinde mi olmuştur? Yok­sa ilmin farklı dönemlerde medeniyet kurucula­rına göre şekillenen özel bir gelişme şekli mi vardır?

Bu sayımızda kapak konumuzu hazırlayan İs­mail İshak GÜR, öğrenilen bilgilerin muhtevasına bakıldığında günümüz insanlarının tarihte yaşayan medeniyetlere haksızlık ettiklerini savunuyor. Bu­günün ilim terazisinde yanlış bir anlayışın hakim olduğunu savunan yazarımız, meselelerin birbirine karıştırıldığını düşünüyor.

Haber aktarımının ilim olamayacağını anlatan yazarımız, ikisinin farklı şeyler olduğu söyleyerek, bu noktada verdiği bir misalle dikkatimizi çekiyor. Magazin ağırlıklı, geniş ölçüde reklama dayanan bilgi kaynaklarını, geçmiş günlerde yaşayan bohça­cı kadınlara benzeten yazarımız, haber aktarımının gerçek ilim olamayacağını anlatıyor. “Magazine çı­kan günlük her türlü haber aktarımına” karşı gerçek manada “Bilgi Ağacından İlim Çıkartan” âlimleri sı­ralayan yazarımız, bugünden geçmişe ilim terazisini doğru kurmaya çalışıyor.

Yine bu ay “Iş Hayatı” bölümünde, iş hayatında­ki yozlaşmaları anlatan Yakup Kocaman, çözümde referans noktası olarak ahilik teşkilatını gösteriyor. Günümüz soysal meselelerinin çözümü üzerine ahilik müessesesindeki uygulamalardan bahseden yazarımız, ahilikteki ahlâki erdemin kaynağına da ışık tutuyor.

Tarihte yaşayan insanların ilmini ve onların âlimliklerini sorgulayan, sorgularken de insanın ev- rilmesi gibi bir saplantı içerisinde bilimin de sürekli evrim geçirdiğini düşünenler, ilim terazisini elbette yanlış yerde tutmaktan mesul olacaklardır.

Bir sonraki sayımızda ilim terazisini doğru kur­maya çalışan yazarlarımızla sîzlere ulaşmak ümi­diyle.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.