İLİM Fazilet Öğrendiği Hocasına Saygı

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Tarih 29 Mayıs — 1453 sabahı., İslâm ordusu İstanbul’u fethetti. Ve İslâm ordusu İstanbul’un içinde.Fatih Sultan Mehmet Hân, beyaz atının üzerindeordusunun önünde, Topkapı’dan bütün haşmetiyle İstanbul’a giriyordu.Bizans, halkı, caddelerin kenarlarında toplanmışheyecanla Müslüman Türk ordusunun İstanbul’a girişini seyrediyorlardı. Bizans’ın kızlan ellerindeki çiçek demetlerini padişaha takdim etmek (vermek) heyecanı içindeydiler. Fakat gemilerini karadan yürüten, Bizans surlarım kendi imâl ettiği toplarla delikdeşik eden, cihangiri tanımıyorlardı. İstanbul’u fetheden kumandan kim? diyorlardı.Kızlar, ak sakalıyla, vakarlı ağır duruşuyla, Fatih’in hocası Akşemseddin Hz.’lerini padişah sanmışlardı. Çiçekleri o hazrete vermek istiyorlardı. Çiçekleri doğruca Akşemseddin Hz.’lerine verdiler. Akşemseddin Hz.’leri atım geri geri çekti. Pâdişâhı göstererek:— Yeni çağı açan hükümdar Sultan Mohmet HânO’dur, çiçekleri ona götürünüz, demek istiyordu.Fatih Sultan Mehmet Hân Hz/leri, çiçeklerle kendisine doğru gelen Bizans kızlarına, AkşemseddinHz.’lerini göstererek:— Gidiniz. Çiçekleri gene o ak (beyaz) sakallımuhtereme veriniz, çiçekler onun hakkıdır, dedi. Filhakika Sultan Mehmet benim, fakat o benim hocamdır. Bu çiçeklere O, benden daha lâyıktır. Çünkü bufaziletli, bu cihangirliği, bu kahramanlığı ben O muhterem hocam Akşemseddin Hazretlerinden öğrendim.Onun üminin ve faziletinin sâyesinde bu İstanbul’ufethetme şerefine kavuştum, der.tZÂH VE AÇIKLAMA:Okullarımızda hocalarıyla dalga geçip alay eden20 nci aşırın bahtsız ve faziletten nasipsiz sözüm onatalebeleri kıymetli dedemiz Fatih’in bu ibret vericihareketinden öğüd alsın da kendisine üinC irfan öğreten hocalarına karşı lâzımgelen saygıyı ve gerekenhürmeti gösterme şuuruna ersin. İnşallâhü Teâlâ! Cenab-ı Hak, bu gibi şuursuz yavrularımızı bu aziz vatanımız için her biri birer kıymet ve değer olacak olangençlerimizi hidâyete ulaştırsın da dedelerimiz içinhayırlı bir torun olmak cümlesine nasip etsin. Âmin!..Hocasına saygı ve hürmet göstermesini bilemeyen ve bilmek, öğrenmek te istemeyen sözümonabathsız talebe, kendisi de, bir ömür boyu kendisinesaygı ve hürmet gösterecek talebe bulamıyacaktır.İnsan ne ekerse onu biçecektir. Yaban otu dikip degül bekleyen adama akıllı adam denmez. Kendisineilim irfan öğreten h ocasın ın değerini bilmeyen adamvatan, millet için faydalı bir adam olamaz.İşte bu gerçekleri hakkiyle bir talebe olmak veAllah Peygamber tanıyan hocasıyla birlikte vatanmillet için çalışmak niyyet ve azminde olanlar ancakanlayıp kavraya bilirler. Dinimizde hoca hakkı ödenmesi güç ve mümkün olmayan bir haktır. Allah milletimizin evlatlarına ‘hidayet vere; âmin!..


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.