esek kafalı adam
esek kafalı adam

İLİM ADINA İŞLENEN CİNAYETLER

İLİM ADINA İŞLENEN CİNAYETLER

BİR KAFA TEŞHİR EDİLDİ 1912 YILINDA BRITISH MUSEUM’DA. ALTINDA “500.000 YIL ÖNCE YAŞAYAN, İNSAN-MAYMUN ARASI BİR CANLI” YAZILI İDİ. BU KAFA İSKELETİNE İLİM TARİHİNDE PİLTDOVVN ADAMI ADI VERİLİR. BU İSKELET ÜZERİNDE NİCE İLMÎ KONFERANSLAR VERİLDİ, KİTAPLAR YAZILDI VE DÜŞÜNCELER ZEHİRLENDİ. 1952 YILINDA TEKNİK GELİŞTİ, KEMİKLERİN CİNSLERİ VE EKSİKLİKLERİ RADYOAKTİF KARBON VE FLUOR ANALİZLERİ İLE GERÇEĞE YAKIN BİLİNMEYE BAŞLANDI. BU İSKELET DE BÖYLE BİR TAHLİLE TÂBİ TUTULDU. SONUÇ TAM MÂNÂSIYLA BİR SKANDALDİ. KAFATASININ ÜST KISMI 50 YIL ÖNCE YAŞAMIŞ BİR İNSANA, ALT ÇENE İSE O CİVARDA 60 YIL ÖNCE ÖLEN BİR MAYMUNA AİTTİ. OLAY İLİM AÇISINDAN TAM BİR REZALET, BİZLERE İSE TAM BİR İBRETTİR.

Kenneth Oekley

esek kafalı adam

esek kafalı adam

Piltdowıı Adamının temsilî resmi (Rıchard ieake) The Making ot makind 1981)

İNSAN

KAFATASINA

ORANGUTAN

ÇENESİ
İnsan kafatasına monte edilen, dişleri eğelenmiş bir orangutan çenesi ve buradan hareketle çizilen temsilî resim. İşte size maymundan gelen PHtdown Adamı sahtekârlığı. Bu höfJisenin üzerinden yaklaşık bir asır geçmesine rağmen hâlâ evrime delil gösterilmesigerçek İlmî çevreleri bugün bile rahatsız etmektedir.
Gufran Koyuncu
1912’de Charles Dawson adında bir İngiliz, aynı canlıya ait olduğunu ileri sürdüğü bazı kafatası parçalarını ve bir çene kemiğini, Londra’daki Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü A.Si-mith Wood ward’a getirdi. İnsan evrimine nihayet bir delil bulmanın sarhoşluğu içinde, ciddi bir İlmî analiz yapılmadan bu parçalar fotoğrafta görüldüğü biçimde birleştirildi ve British Museum’da sergilenmeye başlandı. Piltdown adamı (Eoanthropus Dawso-ni) adı verilen ve yaşının 500.000 yıl
olduğu kabul edilen bu fosil hakkında tanınmış İngiliz antropolog G.E. Smith şunları söylemişti:

“Piltdown adamının en ilgi çekici tarafı, insanın evriminde ilk sırayı beynin aldığı yolundaki düşünceleri haklı çıkarmasıdır. İnsanın, kafa yapısının gelişimi sayesinde maymunluktan kurtulduğu düşüncesi en gerçekçi görüştür. Başka bir deyişle “ön-insan” , beyni aşırı şekilde gelişmiş bir orangutandan ibarettir. İşte Piltdown kafatasının önemi, bu hükümleri kesin şekil

ı le doğrulamasından gelmektedir.”

Ünlü Amerikan Paleontoloğu H.F.Osborn da 1935 te Britsh Muse-ım’u ziyaretinde, “Doğa sürprizlerle dolu. Bu, insanlığın tarih öncesi devirleri hakkında çok büyük öneme sahip bir buluş.” diyordu.

SAHTEKÂRLIĞIN ORTAYA ÇIKARILIŞI Piltdown adamı üzerinde 1940’lar-da başlayan yeni incelemeler, büyük bir sahtekarlığı ortaya çıkardı. 500 bin yıllık olduğu iddia edilen Piltdown Adamının kafatası günümüz insanına, çene kemiği de aynı şekilde günümüzde yaşamış bir orangutana aitti. Kemik parçaları arasındaki uyumsuzluğun anlaşılmaması için eklem yerleri tahrip edilmiş ve çene kemiği üzerindeki dişler, yıpranmış bir görüntü verecek şekilde eğelenmişti. Dikkatle bakıldığında dişlerdeki eğe izleri farke-diliyordu. Sahtekârlığı ortaya çıkaran ekipten L.Gros Clark haklı olarak soruyordu:

, “Yıpranma hissini vermek için dişlerin üzerinde oynanmış olduğu o kadar belirgin ki, şimdiye kadar bu izletin gözden kaçmış olması anlaşılır gibi görünmüyor.”

İlmî bir skandal olan Piltdown sahtekârlığının üzerinden yaklaşık bir asır qeçti. Ve bu hâdise, ansiklopedilerin Bilimsel Sahtekârlıklar BölürmTnde (.oktan yerini aldı. Ancak o sahtekârlıktan daha büyük bir üçkağıtçılıkla Piltdou/n Adamını hâlâ evrime delil (>larak gösterenlere rastlanabiliyor. İlim adına oldukça düşündürücü değil mi?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*