İklim

İklim fiziki yapıdan dolayı her yerde aynı özelliği
gösterir. En sıcak ayda sıcaklık 15-17°C, en soğuk ayda
ise0°C civarındadır. Yağışlı gün sayısı yılda 130-180 gün
arasında değişir. En yağışlı aylar Ağustos ve Ekim olup,
yağış ortalam ası 130-180 m m ., Batı Ju tlan d ’da ise 800
m m .dir. R üzgârlar genellikle batıdan eserler ve çok serttirler.
K atlegat ile Baltık denizi arasındaki boğazların
sert kışlarda aylarca donm uş şekilde kalm alarına rağ­
men Ju tlan d kıyısı buz tutm az. Kış ve sonbahar ayları
fırtınalı geçer. D anim arka’da Nisan ve H aziran aylarında
senenin en güzel günleri yaşanır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.