İki Rek’atlık Örnek Bir Namazın Kılınışı

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

• “Allah rızası için … namazını kılmaya niyet ettim” denilerek eller kaldırılır ve kulaklara götürülür. Eller kulaklara kaldırılırken “Alla- hüekber” denir.

• Erkekler ellerini göbeğin altında, kadınlar göğsün üstünde bağlarlar. Şâfıî mezhebine göre kadınlar da erkekler de ellerini göbeğin üstünde bağlarlar.

• Sübhâneke duası okunur. Şâfıîlerde Sübhâneke yerine Veccehtü duası okunur.

• Eûzü besmele çekilerek Fatiha sûresi okunur. Ardından bir sûre veya birkaç âyet okunur.

• “Allahüekber” denilerek rükûya gidilir. Rükûda iken üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denir.

• “Semiallahü limen hamideh” denilerek rükûdan kalkılır ve “Rabbenâ leke’l-hamd” denir.

• “Allahüekber” denilerek secdeye varılır.

• Secdede iken üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-alâ” denir.
• “Allahüekber” denilerek oturulur.

• Tekrar “Allahüekber” denilerek secdeye varılır.
• ikinci secdede iken de üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-a‘lâ” denir.

• “Allahüekber” denilerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. Böylece bir rekat tamamlanmış olur.

• Eller birinci rekattaki gibi bağlanarak kıyamda / ayakta durulur.

• Besmele çekilerek Fatiha sûresi okunur. Ardından bir sûre veya birkaç âyet okunur.

• “Allahüekber” denilerek rükûya gidilir. Rükûda iken üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denir. • “Semiallahü limen hamideh” denilerek rükûdan kalkılır ve “Rabbenâ leke’l-hamd” denir.

• “Allahüekber” denilerek secdeye varılır. • Secdede iken üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-aiâ” denir.

• “Allahüekber” denilerek oturulur.

• Tekrar “Allahüekber” denilerek secdeye varılır.

• Secdede iken diğer secdelerde olduğu gibi üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-a‘lâ” denir.

• “Allahüekber” denilerek oturulur.

• Otururken Ettehiyyâtü, Salli, Bârik, Rabbenâ ve Rabbenâğfirlî duaları okunur.
• Duaların okunması bitince, baş önce sağa doğru hafifçe döndürülerek “es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah” denir.

• Ardından baş sola doğru hafifçe döndürülerek “es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah” denir.

• Bu şekilde iki rekatlık namaz bitirilir.
Erkeklerle kadınların namaz kılış biçimlerinde bazı farklılıklar vardır. Namazlarda kadınların erkeklerden ayrıldığı hususlar şunlardır:

• Kendi başına namaz kılacak erkekler, ezan okurlar, kamet getirirler. Kadınlar ise ezan okumazlar, kamet getirmezler.

• İftitah (başlangıç) tekbirini alırken erkekler ellerini, başparmaklar kulak yumuşaklarına değecek şekilde kaldırırlar. Kadınlar ise el parmaklarının uçları omuzları hizasına gelecek kadar kaldırırlar.

• Namazda erkekler, ellerini göbeklerinin altında bağlarlar, sağ ellerini sol elleri üzerine koyup sağ elleri ile sol bileklerini kavrarlar. Kadınlar ise ellerini göğüsleri üzerinde bağlarlar, sağ ellerini sol elleri üzerine halka yapmaksızın koyarlar.

• Erkekler, rükû durumunda dizlerini dik ve sırtlarını düz tutarlar. Kadınlar ise sırtlarını erkekler gibi düz tutmazlar, daha eğimli bir duruşla rükû yaparlar.

• Erkekler, secdede kollarını ve uyluklarını sırtlarından uzak tutarlar ve kollarını yere değdirmezler. Kadınlar ise, secdede karınlarını uyluklarına yapıştırıp kollarını yanlarına temas ettirirler.

• Oturuşta (ka‘de) ve secde aralarında erkekler sol ayaklarını sağa doğru yatırarak üzerine otururlar ve sağ ayaklarının parmak uçlarını kıbleye doğru dikerler. Kadınlar ise ayaklarını sağ tarafa yatırarak yere otururlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.