İKİ KÜÇÜK RUS SALDIRISINDA İKİ TÜRK ZAFERİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

İKİ KÜÇÜK RUS SALDIRISINDA
İKİ TÜRK ZAFERİ

25 Temmuz 1877 günü bir Rus saldırısında,
Plevne’nin yirmi kilometre kuzey batısında
Türstenik köyü var verimli bir düz ovada;
Rus kazaklan karargah kurmuşlar köyün yakımnda,
Buradan Türk halkının dirliğini “bozuyorlar
Çevrenin her yamnda;
Plevne’deki Türk ordusunun
Ulaşım kollanna saldınyorlar.
Bu düşman odağının buradan kaldınlmasma
Karar verildi Plevne’deki savaş divanında!
25 Temmuz günü tugay komutam Haşan Sabri Paşa’yla
. Yarbay Mehmet Nazif Bey komutlannda
Dört tabur ve iki topla bu düşman odağına
Bir akın düzenlediler….
Saldırgan ve küstah düşmanın bu kazak odağı
Ufak bir direniş gösterdi, ölüler verdi,
O anda yenildi ve dağılıp kaçıp gitti
Türk gücü hiç bir zayiat vermedi;
Ertesi gün yine Plevne’ye döndü………
Türstenik utkusu haberim aldıktan soma
Daha o gün, 25 Temmuz günü geç vakit
Müşir, tugay komutam Rıfat Paşa’yla
Albay Tevfik Beycin komutalannda
Altı tabur, bir batarya ve bir Çerkez müfrezesi
Yolladı güneydeki Lofça yoluna !….
O zaman Lofça kentinin 14.000 nüfusu vardı,

Nüfusun yansından çoğunu Türkler oluşturuyorlardı!
Kentin askeri stratejik yönü çok büyüktü,

Ama 16 Temmuz’da Kazakların eline düşmüştü !
Kentte ve yöresinde kazaklarla bulgar çeteleri
Barbarca büyük katliamlar yapmışlardı!
Bununla yörenin Türk nüfusu birdenbire
Çok azalmıştı; çünkü sağ kalanlar
Evlerini bırakarak kaçmışlardı!……
Lofça’ya Müşir Osman Paşa çok büyük önem veriyordu,
Çünkü Lofça, Balkan geçitlerini savunmak için
Çok önemli bir strateji durumunda bulunuyordu:
Burası Troyan kentine otuz beş kilometre yakındı
Troyan geçitinin girişiyle arası kırk kilometre vardı.
Geçitin girişi yirmi kilometre kuzeyinden geçen
Tımova’dan Selvi yoluyla Plevne Troyan yollarının
Kesişme yerinin biraz güneyinde bulunuyordu.
Bu durumu Müşir Osman Paşa
Çok iyi değerlendiriyordu!
26 Temmuz sabahı erkenden Türkler
Lofça’ya bir saldırı düzenlediler !
Rus Kazaklan direniş göstermeden geri çekildiler,
Ama Ruslar tarafından iyice silahlandınlmış,
Bu yörede kol gezen, katliamlar ve talan yapan
Yerli bulgarlann birleşik çapulcu çeteleri
Türk askeriyle şiddetli bir savaşa girişti,
Ama boşunaydı bu işgüzarlıklan,
Kısa bir çatışmada hemen yenildiler
Ve yüzlercesi fareler gibi tepelendiler,
Sağ kalanlar korkudan dağılıp kaçıştılar !……

Müşir Osman Paşa için bu harekat çok önemliydi:
Hiç kuşkusuz, ileride Plevne-Lofça’da
Önemli bir saldırıya girişmek
Ve burada bir üs oluşturmak istiyordu !…..
Çünkü Lofça’mn askeri durumunu
Çok iyi değerlendiriyordu;
Büyük bir olasılıkla burada, Lofça’da
Bir kolordu ya da bir fırka tarafından
Koruma altına alınmasını düşünüyordu !
Buraya yerleştirilecek olan askeri güç,
Sofya, Filibe, Edirne’den gelebilecek,
Etropol ya da Troyan geçidinden gönderilecek !…
Ama ne yazık ki
İstanbul’dakiler böyle düşünmüyordu !….
Savaşın bütün yükü
Müşir Osman Paşa’mn omuzlarında
Ve onun oluşturduğu Plevne savunmasına yükleniyordu !
Yardım yolunun bir gün gelip kapanabileceğini
Osman Paşa’dan başka hiç kimse düşünmüyordu !
Böyle de oldu !
O da tek başına kahraman ordusuyla
Plevne’de en büyük kahramanlığı gösteriyordu:
Dünyanın en gaddar imparatorluğunun ordularım
Küçük, ama kahraman odusuyla
Plevne’de yaklaşık beş ay, tek başına durdurdu ! ! !….

 


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.