İKBAL

İKBAL

İKBAL
mar Da/daios ile onun oğlu ikaros’u labirente kapatır. Baba, yaptığı ka natları balmumuyla oğluna takar ve uçup kurtulmasını sağlar. Çıkılmaz labirentten çıkmayı ve doğayı yenmeyi başardığı için coşkuyla yükselen İkaros, Helios’u (güneş tanrı) küçümser. Güneş balmumu-nu eritiverince İkaros Ege Denizi1 ne düşer ve boğulur. İşte, bu yüz den Sisam (Samos) adasını çevreleyen denize ikaros Denizi denir.

İKBAL Muhammed (1873-1938), Hint Yarımadasfnda yaşamış Müslüman şair. Lahor’daki yükseköğrenimi sırasında ordu diliyle şiirler yazmaya başladı. 1905’de Londra’ya giderek Cambridge Üniversitesi’nde hukuk ve felsefe öğrenimi gördü. 1907′ de Almanya’ya geçerek Münih’te doktora yaDtı. 1908’de ülkesine dönerek Lahor’da İngiliz edebiyatı ve felsefe profesörlüğü, bu görevinden ayrıldıktan sonra da avukatlık yaptı. 1915’den sonra Farsça olarak yazdığı şiirlerle ünlendi. 1927’de Pencap Yasama Meclisi’ne seçildi. Bağımsız Pakistan devletinin kurulması fikrini ortaya attı. Şiirlerinde Batı’nın maddeci, sömürüye dayanan uygarlığına karşı, İslâm felsefesi ve İslâm’ın tarihteki zaferleri ve yüceliğini işleyen ikbal, İslâm şairi sanını kazandı. Bir eserinin önsözünde ideoloji için siir yazdığını açıkladı. Başlıca eserleri: Esrar-/ Hodi (Benliğin Sırları, 1915); Şarktan Haber (Peyam-ı Maşrık, 1923); Cavidname (Sonsuzluk, 1932); Pes çi Bayed Kerd Ey Akvam-ı Şark? (Ey Doğu Ulusları, Ne Yapmalı?, 1936). ..
i k ba I Muhammed
İKBAL Nusret (d. 1923;. inm yapıcısı. 1846’da film dışalımına, 1959′ da Be-Ya Fılm’i kurarak füm yapım cılığına başladı. Altı yıl içinde üret tiği yirmi kadar filmle düzeyli filmlerin yapımcısı olarak tanındı. Baş lıca filmleri ve yönetmenleri: Ölmeyen Aşk (F. Kenç, 1959), Kırık Çanaklar (M. Ün, 1960); Otobüs Yolcuları (E. Göreç, 1961); Yılanların Öcü (M. Erksan, 1962); Bir Gecelik Gelin (A. Yılmaz, 1962), Şehirdeki Yabancı (H. Refiğ, 1963), Sevmek Seni (C. Tuncer, 1965); Uç Teker lekli Bisiklet (L. Akad – M. Ün, 1963 -1965).
İkdam gazetesi m ,-| C >j “i f’ı ■ ir • ye*’;i Jjn’-.; veren say ¡sı
İKDAM, İstanbul’da yayimlanmış günlük Türkçe gazete. 5 Temmuz 18S4’te yayımlanmaya başlayan gazetenin sahibi ve başyazarı Ahmeri Cevdet’ti. II. Abdülhamid döneminde birkaç kez yayımı durdurulan ik-dam’ın II. Mesrutivet’irı ilk yıllarında tirajı 40 bine yükseldi Ülkemiz de rotatifi ilk kullanan gazete oldu. Bu dönem yazaricrı anısında Hüseyin Rahmi Gürpınar, Hüseyin Cahit Yalçın, Dr. Adnan Adıvar, Ali Ke mal, Maliyeci Cavit Bey, Mahmut Sadık, Necip Asım, Teodor Kasap yer aldı. Hürriyet ve itilaf fırkasını destekleyen gazetenin başına geçici bir süre Ali Kemal geçti. Mü-iareke yıllarında ikdan’ı Yakup Kadri (Karaosmanoğiu) yönetti. Ku vay! Mılllyeyı destekleyen yazılan nedeniyle Divan-ı Harb’e verildi. Ankara’ya İlk muhabir gönderen gazete İkdam o İdi; 1926 ac ikdamı
devralan Ait Naci Karacan’m yöne-limindeyken 1928’de kapandı. 193S’ da Ethem izzet Benice’nin yönetiminde yeniden yayımlanmaya başladı, 6 Şubat 1943’de Gece Postası ‘¡dini aldı. 1949 yılına kadar düzensiz bir biçimde, 1950’den kapandığı

15 Mayıs 1864’e dek İse düzenli o-lorak yayımlandı.

İKEBANA. çiçek düzenleme sanatı. Sözcük Jaoonca kökenlidir. Japon-lar’da yüzyıllar bovu, vazolara çiçek koyma, bir mekân içinde yerleştirme işi geliştirilerek en güzelini yapma amacıyla belli kurallar o-luşturuldu. Bugün, çeşitli kurallar uygulanarak gerçekleştirilen pek-cok ıkebana türü vardır.

İKEDA Hayata (1899 – 1965), Japon siyaset, adamı. 1949-1953 arasında, maliye ve ticaret bakanlıkları yaptı. Liberal Demokrat Parti başkanı seçildi N. Kişi’nin istifasından boşalan başbakanlık görevine getirildi. Ülkenin ekonomik gelişmesini sağlamak amacıyla “ulusal geliri on yılda iki katına çıkarmak” belgisi çevresinde girişimlerde bulundu. 1964 yılı sonunda, bozulan sağlığı nedeniyle İstifa etti.

İKEDA Masatoşi Gündüz (d. 1926), matematikçi. Japon asıllıdır. Tokyo’ da doğdu. Osaka Üniversitesi’ni bitirdi (1948). 1952’de aynı üniversitede doktorasını aldı. 1950-1960 yıllan arasında öğretim üyeliği yaptı ve bu arada iki yıl Hamburg Üniversitesinde konuk araştırıcı olarak çalıştı. 136Q’da çağrılı olarak geldiği Ege Üniversitesi’nde göreve başladı. 1964’te Türk uyruğuna geçen Ikeda, 1965’te doçent, 1966’da profesör oldu. 1969’da ODTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölurnü’nde sürekli öğretim üyesi olarak göreve başlayan İkeda, 1976’ da Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesine atandı. Ekim 1978’de yeniden ODTÜ Matematik Bölümü’ne döndü. Cebirsel sayılar teorisine katkılarıyla tanınan ikeda, 1969 -1975 arasında TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu üyesi, 1971 1972 yıllarında San Diego Üniversitesinde konuk profesör, 1976’da Princeton’da Institute for Advanced Study’de araştırmacı olarak çalıştı. TÜBİTAK 1979 Bilim Ödülü’nü aldı.
2374

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.