İKAROS

İKAROS

İKAROS
İHVÂN-ÜS-3AP-Â, k y vk’iu 3usru” de kurulan ıtıar-i iids-iıciC: ./c bilginler topluluğu. Kenoflonnı ihvan-üs-Safa ıl’ems? Kardeşu-r;. biye eck larıdıran ou toüiuiuk, Vk.ısiumaniob! bağnazlıktan konjmok. doğa bibm ¡erini ve düşün jş i ırzını egemen kılmak ve bir oycın ahlakı yaratmak amaenda, ihvân-üs-Sofa Risaleleri anıyla bHmefi ve oositi1 bilimleri ko nü edinen Dır ¡ur an

siklopedı yavımianılo” Başiannöo Zeyd tun nno-n l.nik.ım.y*..:;c!u. Toplu-Ulk. CÎf:Ş:■ C1: “i|’r!k”r rt doç’:: bliidl.!-g;i ran!;.”-: ‘-./.-i.-:;,; :;n ‘-^*rıago-ius. -,-o :-iOinn a an esin-

:en:yof Ju r:in:\j’nnfn sudur

i dıkıŞ Vft dc-

nuş ieorsb ü-..nımsrr:,:; Uı;;;a göre, ¡şiK nas.ı Ç5ur.er. yoyıkyoröa her şey ¡10 ib:,;;’ -‘.mu Cik.c- yo

y:k; ve n ■ , t: ‘..dor i j-îkyr

>’;: ■■ u k,‘ü /> -;C?16ıTV

dc iıkın, kekam. ioubr :c.:’t:şmüİGrı içinde umin bozuldu.,:;: kar.ısmday-ddO’. 3 . r •><.■■:.rk ‘ir … km ye

¡ÜViU , ;İujL

■iı nsyyyc;’ r ı i ı. ::ıv, ■ ı ■, ; – yu ‘.ıSıru uunyrn. ı i:.-‘C. uru şubeler aç<p ağıtım menujziep kurdular. itini S İra forr;i>:- H-Biruri Ömer iiuyyo;.’, fh!:> r<;=ş(; v:3uccı gibi birçok İriy.iı ve ■’•..’v-nur ; : Kuruluşlarda yeryu bndur.iij ….Lj-;;er-de çapın uemm numen yutun Av-rupaiı br;m cuamian e g kt; i d i. Kuî-tuba’da 10 y;i kalan ve bu Kuruluş tarafından eğitken n Innocente, papa ?ecıio.k:v;n -ou’y innı Sma, FarOD: -.’6 i b – : dUŞU yi-Udi:’1 ( y Latince >;e ccrup! r < ; ‘a / konu sanso naşıcnyıç soyu.r.

İİ NAOSUKH i 1815-“Bo’ki, Japon siyaset nrıar«! , r’ebas- ■ryebeviytii Askoı’srk ‘ ı – ‘, k’U dc:

İKlbe.Vn r C-‘ ‘ – “ı. d ‘Cdu V

oldu. Üç vıi sonra bkb’i’yn d<ş politika alanında etkin c.-muk ü/ere ülkeye askerse! basKı yapması iize-rine Jcoonvn b r. oğmek zorun-^0 küf.’!:. [: o.■; -«■■= s■ t:«;;!’

ii Nıor:k’:’ “iHyy y ar; uirn

ca iicüi- -.;y ru; iri-.;,” ABD’nın bu isteğini dc i’nocratorun onayım airnadan nrscekıesriraı Bu o;ay.

:î)uf’.^’r-:r*;-ı

: ’ C t, ‘ Jrk.c. …” : ■

y£:r. To!-.-;,; ., öır.sii’! :
kısa bir süre sonra Nanaki’nip o damlarınca öldürüldü,

İKAMET, bir yerde oturma i o:rr;„; Eskiden cemaatle namaza boslan madan önce müezzinin kamet gc tirmesi. Hukukta, Türkiye’de bi*’ oy dan fazla kalacak yaboncar bu süre bitmeden ikamet tezken: “’ tk mak zorundadırlar. Bunun iykın emniyet makamlarında. bawk tir met Beyannamesi doiciurulur. Kulu, rel etkinliklerde bulunmak uze.-e Türkiye’ye gelen yabanalane. gezi amacsyla müşterek pasnporUa gelenler için bu sure ¡ki oy, T-.r deki uluslararası kültür ssnk\icr’;c katılmak için gelenlerle, Rakcn-nr Kurulu’nun saptadığı yerleri .’iynret ya da tedavi amacıyla turist dam pak giriş vizesi olan kimseler ve triptik belgeii yabancılar İçin -se dört aydır. İkamet tezkerelerinin su resi en çok iki senedir. Bu sure do lunca, mükellef 15 gün icınae bay-vurarak yenisini almak zvruntfuö-< ¡kamet tezkeresi sch’bi yoburı.ı,«1-. ikamet ettikleri yeri değıştircükiuiin de durumu 48 scot ıcindft CiKük’ar^ ve gittikleri yerin polis ve ¡ar’da’mr, karakoluna bildirmek zorunaaö’fiaf Diplomasi ve konsciosk.ık n’emi’f lan bu hükümlerden bağışıktır

İKÂMETGÂH, bir kimsenin .-et^eş me niyetiyle oturduğu yer, k.erıuî Yerleşme niyeti, bir kimseivr. «-‘■ samsaI etkinliklerinin ve HiSkke-n
ru; ona merkezim bir yerde kurma slcğtdır. Ancak bu, kişinin, aralık’ 5ı,: olarak, bir yerde sürekli butun-i’-ıc?; aemek değildir. Bu nedenle bek. bir sure özel amaçlarla ko^u-■¡.:n ierkediimesı yerleşme niyet .ıi s.-rodan kaldırma/. İkametgâh, meşenden farklı bir kavramdır. Kişinin Pirden fazio meskeni olabildiği halde ikametgâhı tektir. Teklik ve sü-c: <kkk özelliği, ikametgâhın temel ilkesidir İhtiyari (isteğe bağlı) ika-•-ivHçâh reşit ve temyiz kudretine

O her yurttaşın hacir altında bu-kjnr’.anıak koşuluyla dilediği yerde y« rinşmok niyetiyle oturduğu yer-Yasalarımız, ikametgâh seçi->,ı -iris k;siyı özgür bırakır. Kanuni :*.arreigâh ise, bazı kişiler için yaralarca belirlenen ikametgâhtır, kkb; Koa’/fiin ikametgâhı kocanın ika-acîcâbı sayılır Velayet altındaki akierin ikametgâhı ise velayet nakkınc; sahip olan ana ve baba-;ai ikametgâhıdır. Vesayet altında-kucuh. ya da kısıtlı\am ikamet-puh, so jos\ tavinmde yetkili buiu->.,n vesayet dairelerinin bulundu yu yerair Tüzel kişilerin ikametgâ-

h,, t:jzei kişinin tüzüğünde gösteri-ıf.-.n yerdir Ülkemizde yurttaşların ,f>arnetgâhlannın bulunduğu nıa-küüe muhtarlîğınü bildirimde bu-ııinîrıalar; yasal zorunluluktur.

İKAROS, Yunan söylencesinde ilk

uçon insan, Kral Minos, Giritli mi-
. ^T.

Vv ■

: ‘%’■
2373

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.