İBRÂHİM BİN ABDULLAH

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Hadîs âlimlerinin
meşhûrlanndan. Künyesi, Ebû
Müslim el-Kûcî’dir. 192 (m. 807/ senesinde

Basra’da doğdu. 292 (m. 904; de Bağdad’da
vefât etti. Hadîs ilminde hâfiz derecesinde
olup, yüzbın hadîs-ı şerifi, senetleriyle birlikte
ezbere bilirdi Kendilerinden hadî;s-i
şerif işitip, rivâyet ettiği hadîs âlimlerinden
bir kısmı şu zâtlardır. Muhammed bin
Abdullah el-Ensârî, Abdurrahmân bin
Hammâd eş-Şa’bî, Haccâc bm Nusayr el
Fesâtitî, Haccâc bin Minhal el-Enmâtî,
Ebû Âsim en-Nebil, Müslim bin İbrâhim,
Abdullah bin Mesleme el-Ka’nebî ve diğer
âlimlerden. Kendisinden ise Ebü’l-Kâsım
Begâvî, îsmâil bin Muhammed es-Saffâr,
Ebû Amr bin Semmak, Ahmed bin Selmân
en-Necâd, Ebû Sehl bin Ziyâd, Muhammed
Oa’fer el-Edmî, Ebû Bekir eş-Şâfıî ve diğer
âlimler hadîs-ı şerif rivâyet etmişlerdir.
îbrâhim bin Abdullah, âlim ve faziletli
bir zât idi. Aslen Basralı olup, Bağdad’a
geldiği zaman, dört bin kişi etrafında toplanmıştır.
Burada çok hadîs-i şerif rivâyet
etti. Etrafında toplananların çok olması
sebebiyle, yedi kişi ondan işittiklerini birbirlerine
nakletmek sûretıyle cemâate
duyurmuşlardır Hadîs ilminde “Sünen”
adlı bir eseri vardır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.