Kategoriler
İslam

İbadet Nedir?

İbadet Nedir?

 

Bir müslüman hayatın her anında Allah’ın kendisini gördüğü,
hep yanında olduğu bilinci ile yaşamalıdır. Yalnızken, evde, okulda,
sokakta, alışverişte, oyunda, çalışma anında, öfkede, sevgide,
şefkatte, kısacası her zaman ve her yerde… Islâm’da
ruh terbiyesi tam da bu anlayışla bağlantılıdır. Müminin
niyeti sadık, yolu ve gayesi de sahih olursa bütün
hayatı ibadete dönüşür.
Allah için namaz kılmak ibadet olduğu gibi birisine
güler yüz göstermek, ihtiyacı olan insanlara yardım etmek,
iyiliği özendirmek, kötülüğe engel olmak,
selâm vermek, bir hayvanı doyurup ona su
vermek, hatta yoldaki zarar verebilecek bir taşı
kenara atıvermek de ibadettir. İnsanlar ve bütün
varlıklar için yararlı olan her iş, Allah’ı hoşnut
eder. İnsan, her organını yaratılış gayesine uygun
olarak kullanıp Allah’ın haram kıldıklarından
uzaklaşarak bütün vücudunu tepeden tırnağa
ibadetle donatmış olur. Kişi, Allah’ı hoşnut etme
niyetini taşıdığı sürece ibadet, bütün hayatı içine
alır, kişinin her yaptığı ibadet hâline gelir.                                                 
Kısaca ibadet;
• Varlıkların kulluk ve itaatle, Allah’a boyun eğmeleri, sevgi ve saygı
göstermeleridir.
• Allah’a yaklaşmak için, kulluk bilinciyle yapılan birtakım hareket ve
davranışlardır.
• Kişinin Allah’a teslimiyetini gösteren, beden veya malla yapılan
davranışlardır.
• Allah’ın emrettiklerini yapmak, yasakladıklarından kaçınmak ve
kulluk bilincini sâlih amellerle ortaya koymaktır.
• Allah’ın rızasını kazandıracak her türlü hareket, davranış, duygu ve
düşüncedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.