Hz.Ukkaşe(ra)Efendimizin Şirkten korunmak için okuduğu Dua

Rahman ve Rahim Olan Allah‘ın Adıyla. Allahım! Eğer bilmeyerek, sana olan imanıma şüphe karışmışsa, ondan dolayı sana tevbe ediyorum ve ihlaslaLa ilahe illallah Muhammedün Rasulullah” (Allah‘tan başka ilah yoktur, Muhammed Onun Rasuludur) diyorum.Allahım! Eğer bilmeyerek, sana olan teslimiyetime küfür (inkar) karışmışsa, ondan dolayı sana tevbe ediyorum ve ihlasla “La ilahe illallah MuhammedünRasulullah” (Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Onun Rasuludur) diyorum. Allahım! Eğer bilmeyerek, tevhid inancıma şirk karışmışsa, ondan dolayı sana tevbe ediyorum ve ihlasla “la ilahe illallah Muhammedün Rasulullah” (Allah‘tan başka ilah yoktur, Muhammed Onun Rasuludur) diyorum. Allahım! Eğer bilmeyerek, senin hakkındaki bilgime teşbih (başkasına benzetme) karışmış ise, ondan dolayı sana tevbe ediyorum ve ihlasla “La ilahe illallah Muhammedün Rasulullah” (Allah‘tan başka ilah yoktur, Muhammed Onun Rasuludur) diyorum. Allahım! Eğer bilmeyerek, ibadetime riya (gösteriş) ve ucub (kendini beğenmişlik) karışmışsa, ondan dolayı sana tevbe ediyorum ve ihlasla “La ilahe illallah Muhammedün Rasulullah” (Allah‘tan başka ilah yoktur, Muhammed Onun Rasuludur) diyorum. Allahım! Eğer bilmeyerek, büyük ve küçük günahlarımdan dolayı, kalbime nifak (ikiyüzlülük) girmişse ondan dolayı sana tevbe ediyorum ve ihlasla “La ilahe illallah Muhammedün Rasulullah” (Allah‘tan başka ilah yoktur, Muhammed Onun Rasûlüdür) diyorum. Allahım! İmanımı yeniden tazeliyorum ve ihlasla “La ilahe illallah Muhammedün Rasulullah” (Allah‘tan başka ilah yoktur, Muhammed Onun Rasûlüdür) diyorum. (Kabul et) Ey diri olan, kayyum (her daim işte) olan, göklerin ve yerin yaratıcısı, celal, ikram, kemal, azamet ve hükümranlık sahibi olan (Allahım!).

Allahım! Halimi düzene sok, işlerimi güzelleştir beni fakirlik, bela, kaza ve veba acılarında kurtar. Düşmanların şerrinden, şeytanların ve sapıkların şerrinden, kötülüğü emreden nefsimin şerrinden (de koru Allahım!).Allahım! Beni ibadet eden Sahillerden ve şükreden zenginlerden yap. Dini ve dünyevi bütün işlerimizde düzenli olmayı nasib et. Hayır olan isteklerimize kavuştur. Şer ve azgınlık gibi günahların büyüğünden ve küçüğünden uzaklaştır. Kalbimi, arifler veilmiyle amel eden alimler arasında meşhur olan o ilmin nuruyla aydınlat. Ömrümün sonunda ruhun bendenden ayrılacağı zaman “Eşhedü en lâ-ilâhe illallâhu vahdehü lâ-şerike lehü ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlühü” (Şehâdet ederim ki, tek olan ve ortağı bulunmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehâdet ederim ki Mııhammed onun kulu ve Rasûlüdür) diyerek kalbimi iman nuruyla aydınlat. Yüce Allah‘ın salât ve selamı peygamberin, aile efradının ve arkadaşlann hepsininüzerine olsun. Rahmetinle, şerefinle ve büyüklüğünle (dualarımızı kabul et) Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, yücelik sahibi, ebediyen var olacak olan, büyük olan ve ikram sahibi olan (Allahım!)

Allahım! Güzel amellerimiz az, ihtiyacımız çok. Sen ise zengin ve cömert bir Rab’siri. Ne güzel dost ve ne güzel yardımcısın. Bizi bağışlamanı istiyoruz ey Rabbimiz. Dönüş sanadır. Büyük ve yüce olan Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.

 

 

 

 

 

tabelaci

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*