Hz. Muhammed’in(sas )Çocukları

Hz. Muhammed’in(sas)

Kasım: ilk çocuğudur. İlk vahyin gelişinden yaklaşık on bir yıl
önce doğmuştur. Ne kadar yaşadığı kesin olarak bilin
memektedir. Yedi gün ya da yedi ay yaşadığı, süt emme çağını tamamlamasına az bir süre kala ya da tamamladıktan sonra vefat ettiği şeklinde farklı rivayetler vardır. Peygamberimizin (sas)
künyesi bu ilk oğluna nispetle “Ebu’l-Kâsım” yani “Kâsım’ın babası”idi.
Zeynep: Peygamberimizin(sas)
en büyük kızıdır. Kâsım’dan bir yıl kadar sonra doğdu. Teyzesinin oğlu Ebu’l-Âs ile evlendi. Bedir Gazvesi’nden
sonra Medine’ye hicret etti. Zeynep’in Ali adında bir
erkek ve Umame adında bir kız çocuğu vardı. Hz. Zeynep hicrî 8 senesinde vefat etti. Cenaze namazını Hz. Peygamber(sas)kıldırdı.
Rukıyye: Hz. Peygamberin (sas) ikinci kızıdır. Zeynep’ten üç yıl sonra doğdu. Güzelliği meşhurdur. Ebu Leheb’in oğlu Utbe ile nişanlandı.
Ancak nübüvvetten sonra nişan bozuldu. Bundan sonra Hz. Osman ile evlendi. Mekke’de müslümanlara yapılan zulümler arttık
tan sonra eşi ile birlikte Habeşistan’a hicret etti. Rukıyye’nin Habeşistan’da bir oğlu doğdu ancak altı aylık iken öldü. Rukıyye, Medine’ye geldiğinde hastalandı ve Bedir Gazvesi esnasında vefat eti. Hz. Peygamber,(sas) o sırada Bedir Gazvesi’nde bulunduğu için cenazesine katılamadı. Kızının ölüm haberini savaş
tan döndüğünde öğrendi.
Ümmü Külsûm: Peygamberimizin (sas)üçüncü kızıdır. Ebu Leheb’in oğlu
Uteybe ile nişanlandı. Ancak nübüvvetten sonra nişan
bozuldu. Hz. Rukıyye’nin vefatından bir yıl kadar sonra Hz. Osman ile evlendi. Hiç çocuğu olmadı. Hicrî 9 yılında Tebük Savaşı’nın ardından vefat etti.
Fâtıma: Peygamberimizin(sas)
en küçük kızıdır, ilk vahyin gelişinden bir yıl kadar önce
doğdu. Hz. Peygamber (sas)
hicretin ikinci yılında onu yine kendi terbiyesi altında yetişen Hz. Ali ile evlendirdi. Hz. Fâtıma’nın bu evlilikten
Haşan, Hüseyin, Muhassin, Zeynep ve Ümmü Külsûm adlarında çocukları oldu. Hz. Fâtıma, hicrî 11 yılında, Hz. Peygamberin(sas)  vefatından altı ay sonra Medine’de vefat etti. Öldüğünde yirmi dokuz yaşında idi.
Abdullah: Hz. Peygamberin(sas)
Hz. Hatice’den olan
son evlâdıdır. Hz. Muhammed’in peygamber(sas) oluşundan sonra doğduğu için Hz. Peygamber(sas) onu Tayyib ve Tâhir isimleriyle de anardı. Abdullah, birkaç aylık bir bebekken öldü.
İbrâhim: Peygamberimizinen (sas) küçük çocuğuydu. Hicrî 8 yılında doğdu. Annesi Mâriye idi. Henüz süt çağın- dayken vefat etti. Cenazeyi
sütannesi yıkadı. Namazını da Resûlullah (sas)kıldırdı

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*