Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Hudeybiye Antlaşması

Hz. Peygamber(sas) ve müslümanların Mekke’yi terkedişleri-
nin üzerinden altı yıl geçmişti. Bu süre boyunca yurtlarından
ayrı kalmışlar, Kâbe’yi de ziyaret edememişlerdi. Resûlullah*sas)
Kâbe’yi ziyâret etmek istediğini müslümanlara açıkladı.
Büyük bir özlem içinde olan müslümanlar bu habere çok sevindiler
ve hemen hazırlıklara başladılar. Hz. Peygamber ashabıyla birlikte
yola çıktı. Mekkeli müşrikler bu haberi duyunca toplandılar ve müs-
lümanları Mekke’ye sokmama kararı aldılar.
Hz. Peygamberfas’) beraberindeki müslümanlarla Hudeybiye’ye
ulaşmıştı. Orada kamp kurdurdu ve Hz. Osman’ı müşriklere elçi
olarak gönderdi. Müşrikler, müslümanların Mekke’ye girmesine
izin vermedikleri gibi Hz. Osman’ı da geri göndermediler. Hz.
Osman dönmeyince müslümanlar onun öldürüldüğünü düşün
meye başladılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber savaşa karar
verdi. Müslümanlar da Kureyş e karşı savaşmak üzere ona biat
ettiler.Bey’atürrıdvân denilen bu olay Mekkeli müşriklerin korkuya
kapılmasına sebep oldu. Resûlullah’a ^ bir grup elçi göndererek
antlaşma teklif ettiler. Hz. Osman’ı da serbest bıraktılar. Görüş
meler sonunda Resûlullah Kureyş elçileri ile anlaşmaya vardı.
Hudeybiye Barış Antlaşması şu maddeleri içermekteydi:
• Müslümanlar ve Mekkeliler arasında on yıl süre ile savaş ya
pılmayacaktır. Bu süre boyunca iki taraf da kendi hâkimiyetleri
altındaki toprakları kervanların geçişi, hac ve umre için emni
yet altında tutacaktır.
• Mekkelilerden müslüman olup Medine’ye sığınanlar Mekke’ye
geri gönderileceklerdir. Fakat müslümanlardan Kureyş e sığınanlar
olursa Kureyş geri göndermek zorunda değildir.
• Diğer Arap kabileleri isterlerse Kureyş’le veya müslümanlarla
ittifak kurabilirler. Bu durumda müttefikler de antlaşma hü
kümlerine uymak zorundadırlar.
• Müslümanlar bu yıl Mekke’ye girmeden dönecek, ancak gele
cek yıl Kâbe’yi ziyaret edebileceklerdir. Bu esnada Mekkeliler
şehri boşaltacak, müslümanlar da ancak üç gün kalabilecekler
dir. Müslümanlar, kınlarındaki kılıçlarından başka silâh getir
meyeceklerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.