Hiçbir Şey Olanaksız Değildir

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Yaşam iniş ve çıkışlarla doludur; suratınıza kapanan
kapılar da bunu kanıtlar. Bazen kişisel yaşamınızda bir
kapı kapanır. Yineleyelim; bu, dünyanın sonu değildir.
Film eleştirmeni ve yazar Michael Medved, ilk evliliğinin
kapısı kapandığında çok büyük ve yeni bir mutluluğu keşfetmişti:
Eşimle çocuğumuz olmadan on bir yıl evli kaldıktan sonra boşandık. Yakın bir arkadaşım bo
şanmaların yüzde sekseninin yeni bir evlilikle sonuçlandığını söyler. O zaman bunun doğru oldu
ğuna inanmamıştım, ama aslında haklı. Evlilikleri
sona eren kişilerin çoğu, ben dahil, yeniden evleni
yorlar. Eşim Diane ile ben yedi yıldır evliyiz ve şu an yaşadığımız birliktelik yaşamımızı her açıdan daha güzelleştirdi. Bu, önceki duruma göre harika
bir gelişme.
Bunun bir yönü daha var. Boşandığımda otuz
lu yaş tarımdaydım ve kendimi asla baba olama
yacağıma inandırmıştım. Ve işte o hoş olmayan ve
beklenmedik olay -boşanmamız- beni yaşamın her türlü nimetiyle tanıştırdı: Eşim Diane gibi harika bir insanla evlenmenin yanında üç de harika çocuğu
muz oldu.
Talmud’un içinde Incil’den çok farklı iki met
nin anlatılıp ardından birbiriyle tutarlı hale getiril
diği ünlü bir pasaj vardır. Metinlerin birinde, dahaanne karnındayken, kaderin kiminle evleneceğimi
ze karar verdiği söylenir. Diğer metinde ise herkesin
hak ettiği kişiyle evleneceği belirtilir. Bu iki metin bir-
biriyle çelişkili gibi görünmektedir, ama Talmud, ön
ceden belirlenmiş olanın kişinin ilk evliliği olduğu, i- kinci evliliğin ise bak edilen kişiyle yapıldığı yorumunu getirir.
Şu anda yaşamımdaki en büyük nimet, yalnız
eşim değil, aynı zamanda üç küçük kızımdır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.