Hiç lik Makamı

Kıssa bu ya: Nasrettin Hoca’ya sormuşlar:
“Kimsin?”
“Hiç” demiş Hoca, “Hiç kimseyim.”
Dudak büküp önemsemediklerini görünce, sormuş Hoca:
“Sen kimsin?”
“Mutasarrıf” demiş adam kabara kabara.
“Sonra ne olacaksın?” diye sormuş Hoca.
“Herhalde vali olurum” diye cevaplamış.
“Daha sonra?” diye üstelemiş Hoca.
“Vezir” demiş.
“Daha daha sonra?”
“Bir ihtimal sadrazam olabilirim.”
“Peki, ondan sonra?”
Artık makam kalmadığı için adam boynunu büküp:
“Hiç.”

“Daha niye kabarıyorsun be adam. Ben şimdiden senin yıllar sonra gelebileceğin hiçlik makamdayım.”
Rate this post
Rate this post

3 yorum

 1. Allahu tealnın adetidir emrine uyanı aziz eder cok parası olan zalim var cok kuvvetli orduları olan zalim var allah öyle etmesin bizi bizim için önemli olan zalime benzememktir.adam zalim diye sende zulümle cevap verisen asıl orda kaybettin sen ya bu bir yarış değil duruş

 2. La Tahzen Üzülme..

 3. İm’ân ile baksak oluyor işte nümâyan.
  Sa’dî bize göstermede bir meslek-i irfan
  Bir gâye-i maksûda şitâb eyleyen âdem,
  Tutmuşsa bidâyette eğer azmini muhkem,
  Er geç bulacak sa’y ile dil-hâhını elbet.
  Zîrâ bu şu’un-zâr-ı tecellîde, hakîkat,
  Tevfîk, taharrîye; taharrî ona âşık;
  Azmin de emel lâzımıdır, gayr-i müfârık .
  Olsun da emel azm ü taharrîye mukârin ;
  Tevfîk zuhûr eylemesin sonra… Ne mümkin!
  Ba’zen iki üç haybet olur rehzen-i ümmîd…
  İnsan o zaman etmelidir azmini teşdîd…
  Ye’sin sonu yoktur, ona bir kerre düşersen
  Hüsrâna düşersin, çıkamazsın ebediyyen !
  Mahkûm olarak ye’se şu bîçâre peder de,
  Evlâdını şâyed o karanlık gecelerde,
  Vazgeçmiş olaydı aramaktan, ne bulurdu?
  Elbet biri candan, biri cânandan olurdu!

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*