Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Hermann Ludvvig Ferdinand von Helmholtz

Helmholtz, Hermann Ludvvig Ferdinand von

Hermann Ludvvig Ferdinand von Helmholtz

Hermann Ludvvig Ferdinand von Helmholtz

Alman fizikçisi ve fizyoloji uzmanı (Potsdam 1812- Charlottenburg 1894). Potsdam’da askerî hekimlik ya­pan Hermann Ludvvig Ferdinand von Helmholtz, Königsberg (1849), Bonn (1855) ve Heidelberg (1858) üniversitelerinde anatomi ve fizyoloji profesörlüğü ya­pıp, Berlin Üniversitesi kuramsal fizik profesörlüğüne atandı (1871). Joule ve Mayer’in çalışmalarından ha­bersiz olarak enerjinin korunumu yasasını buldu. Fiz­yolojide sinir akımının hızını ölçtü; sonra, görme konu­sunda çalışmalara başladı. Oftalmoskopu bulup, 1831’de canlı gözde ağtabakayı ilk olarak inceledi. Bu araştırmalardan elde ettiği sonuçları Fizyolojik Optik İn­celemesi adlı kitabında ortaya koyduktan sonra, optik­ten akustiğe yönelip, bileşim sesleri, sesin tınısı kuram­larını ortaya koyarak, genel müzik kuramlarını bütü­nüyle yeniledi. Ayrıca, hidrodinamik alanında çalışma­lar yaparak, kasırgalar kuramının temel yasalarını bul­du. Geometrinin temelleri üstüne çalışmasında, geo­metri biliminin deneysel yönünü gösterdi. Ömrünün son yıllarına doğru elektrikle uğraşarak elektrik pili ve elektroliz kuramını ortaya koydu; elektronun varlığı dü­şüncesini ileri sürdü. Elektrik pili üstüne çalışmaları sıra­sında yararlandığı termodinamiği, kimyasal tepkimele­rin incelenmesine soktu

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz’un, Ludwig Knaus tarafından yapılmış portresi. Özellikle işitme fizyolojisiyle ve enerjinin korunumu kuramının matematiksel olarakgösterimiyle ün salan Helmholtz, optik,elektrometalürji, meteoroloji, vb. bilim dallarına da önemli katkılarda bulunmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.