HERKESTE OLAN DEĞERSİZ Mİ DEMEKTİR

HERKESTE OLAN DEĞERSİZ Mİ DEMEKTİR? HERKESTE OLAN DEĞERSİZ Mİ DEMEKTİR

İnsanların, kendilerine bahşedilen nimetlerden gaflete düşmeleri veya onları yeterince idrak edemeyişlerinin birçok sebebi vardır. Bunlann başlıca- sı ise, herkeste olup kendilerini de ra­hata erdiren şeyleri, nimetten sayma­malarıdır. Gerçekten de insanlar, an­cak özel olarak kendilerine verilen ni­metlerin azlığı veya çokluğu nisbetin- de şükretmek yanlışına düşebiliyorlar.

Bunların gafletten sıynlıp şükretme­leri için, önce ellerindeki nimetleri alıp, sonra iade etmek lâzımdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)