Haydar Mirza

Haydar Mirza

1

Türk tarihçisi (1499-1551). Çağatay Türklerinden Yu- nus Han’ın oğlu olan Haydar Mirza (asıl adı Muham- met tir), babası ölünce (1508) Babur’a sığınarak (1509). Buhara ve Semerkant’ın ؛ethı’ne katıldı. Fergana hü- kümdarı Sait Han’ın yanına gidip (1512), Sait Han ölün- ce (1533). Timurluların hizmetine girdi. Keşmir’i ele ge- çirip (1541), yeni bir devlet kurduysa da, yerlilerin ÇI- kardığı bir ayaklanma sırasında öldürüldü.

Haydar Mirza’nın Tarih-i ا/،’اء?،م’adlı yapıtı iki bölüm- dür. Birinci bölümde Tuğluk Timur’un tahta çıkışından başlayarak Çağatay tarihini, 1541-1544 arasında yazdı- ğı ikinci bölümde kendi başından geçenleri anlatmış, Farsça yazdığı yapıtını daha sonra Türkçe’ye çevirmiş- tir. Cihanname adlı bir de manzum yapıtı vardır

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*