HAYAT YASALARLA YÖNETİLİR

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

HAYAT YASALARLA YÖNETİLİR

Hayatın her bölümü yasalarla yönetilir. Evrene, yasaların oluşturduğu bir düzen hakimdir. Fizik, matematik, ekonomi ve insan ilişkilerini kapsayan yasalar söz konusudur. Bu yasalar her zaman da var oldu.

Psikojenez çalışmalarında şu yasayı kullanırız: Bilinçli olarak düşünülen her düşünce, bilinçaltını etkiler ve bu etki, düşüncedeki güç ve arzunun derecesine bağlı olarak eyleme dönüşür.

Bugün yaygın olan inanç bu yasanın tam tersidir. Birçok insan kadere inanıyor. Sayıları oldukça fazla olan bu kaderciler, hayatın Tanrı tarafından önceden takdir edildiği şekilde tezahür ettiğine, onu hiçbir biçimde değiştiremeyeceklerine, hayatlarının kontrolünün asla kendi ellerinde olmadığına inanırlar. “Hayat beni oradan oraya sürükledi,” diyen insanlara sık sık rastlarız. Sık sık da, “Bunlar başıma niye geldi?” diye sorup dururlar. Başlarına geleni sürekli ’kötü yazgıları’na bağlarlar. “Hiçbir işim yolunda gitmiyor artık” yorumu da başka bir kaderci anlayışın ürünüdür.

Kadercilerin dünyasında batıl inançlar çok geçerlidir ve “Şans Meleği” büyük önem taşır. Çevremizde “Şansa bak!”, “Bu günlerde şansım yaver gitmiyor”, “Şansım varmış ki bu iş oldu” ya da “Kısmetsizliğimden elimdeki her şeyi yitirdim” gibi yorumlara sık sık rastlarız. “İyi şans ya da kötü şans; bunlar hep söz konusu yasanın yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.