Hayali Bey

Hayali Bey

Hayali Bey

Hayali Bey

Türk şairi (Yenice Vardar -Edirne 1556). Düzenli bir öğrenim görmeyen Hayali Bey (asıl adı Mehmettir), küçük yaşta kalenderi dervişi Baba Ali Mest’i^ hizmetine girip, tasavvuf düşünceleriyle beslendi. İstanbul’a geldiğinde şiirleriyle de^erdar İskender Çelebi’nin, sonra da sadrazam Frenk İbrahim Paşa’nın dikkatlerini çekip, onların aracılığıyla Kanuni Sultan Süleyman’ın nedimleri arasına girdi. Bağdat seferinde (1534) bulu- nup, Bağdat’ta Fuzuli’yle görüşerek, koruyucularının öldürülmesinden sonra (1535) sıkıntılı günler geçirdi ve kendisini çekemeyenlerin karalamaları sonucu gözden düşmesine karşın sessiz ve yakınmasız bir yaşam sürdü. Sonunda, Kanuni Sultan Süleyman tarafından sancak beyliğine getirildi.

Benzetmeleri, güçlü imgeleri ve ¡özgün söyleyişiyle klasik şiirin en iyi örneklerini ؛veren [Hayali Bey,Fuzuli’nin yanı sıra dönemin usta şairlerinden sayılır.Zorlamasız, düşle beslenen, içten, yaşama dervişçe bağlı, tasavvuf etkisindeki şiirleriyle çağının duyarlılığını yansıtmıştır. اAli NihatTarhan tarafından HayaliBey Divanı adıyla basılmıştır (1945).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*