HAYALGÜCÜ GENİŞ BİK YARATICI

HAYALGÜCÜ GENİŞ BİK YARATICI

HAYALGÜCÜ GENİŞ BİK YARATICI

Taine’deıı, Glaude Bernaı yoloji kitaplarından esiı bilimin yöntemlerini ede lamak istedi. Zola, “göz yetmez”, ona deneyi de e kir diyordu. Bundan ötüri daki içgüdüsel yanı ve gü lerini canlandırmaya di.
“.Karakterleri değil, miz ledi. Ortaya koyduğu rul lın başında sanıldığının kapsamlı değildi. Zola h çok iyi anlamış ve duymı tıpkı Balzac gibi Zola da gözlemci değildi yalnızcs nün genişliği, yapıtların lanain destansı hava, on yeni kavrayan bir yazar lamıştı.
Bulaşıcı ve döküntülü enfeksiyon hastalığı.
Duyu sinirleri yolu üstünde ortaya çıkan ve ağrılı bir sinir kökü iltihabı olan zona, özellikle gövdede, göğüste, yüzde ve bacaklarda görülür. Zonaya Weller tarafından bulunmuş olan Poxvirus variceüae virüsü yol açar. Bu, suçiçeğininkine yalan bir virüstür.
En sık ve nispeten hafif olanı, kabur-galararası zona’dır. En ağır ve daha seyrek görüleni de göz zonası’dır. Zona daha önce organizmaya girmiş virüsün etkin hale geçmesiyle belirginleşir. Virüsten, özellikle kaburga-lararası sinirleri (omurilik arka kökleri düzeyinde) ve kafa sinirleri çiftleri etkilenir. Sinir liflerinin deri yüzeyinde belirdiği yerlerde, kızartılı bir zemin üstünde küçük, keseli ve tek yanlı döküntüler gprülür. Kabarcıklar 7-8 gün içinde patlar, kaybolur ve yerlerinde, esmer bir leke bırakan bir kâbuk oluşur. Çoğunlukla döküntüyle birlikte, bazen de daha önce, yanmalar biçiminde şiddetti sinir ağrıları belirir; bunlar göz zonasında oldukça şiddetlidir. Ağrılar genellikle döküntülerden sonra da sürebilir, yaşlılarda yıllarca kaybolmadığı görülür.
Zona boyunda, göğüste, kaburgalara-rası bölgeden başka, yukarı bölümler-
de de görülebilir, hatta kolun iç yüzüne yayıldığı da olur. Bel omurları, kuyruksokumu, karın, kalça, kasık,
üreme organları düzeyinde de ortaya çıkar. Kafa sinirlerine yerleşmiş olan zonalar özel biçimler oluşturur. Göz
zonası tehlikeli göz iltihaplarına yol açar. _
zooloji Bkz. Kayyanbilim
ootekni Sağlıklı evcil hayvanları inceleyen, Üremeyi, ayıklama (seleksiyon) yolla-
bunları sağlıklı tutma ve ürünlerini rını, yetiştirme, besleme ve sağlık ko-
artırma yollarını arayan bilim dalı. rumayı inceleyen genel zootekni; özel
Zootekni iki büyük bölüme ayrılır: bir türe özgü ve özel üretim {et, süt,
yün, yumurta, kürk ve iş) amacıyla ye tiştirme yöntemlerini inceleyen öze. zootekni. Burada yalnızca genel zootekni konusu ele alınacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*