havari

havari

havari

havari

İsa’nın hıristiyanlığı yaymakla görevlendirdiği on iki kişi­den her birin¡ belirten terim. Havari terimi daha sonra kilise tarafından, aziz Paulus, aziz Barnabas gibi kişilere yaygınlaştırılmıştır. Adları Incil’de geçen oniki havari, Şimun (Isa, Petrus adını vermiştir), Andreas, Büyük Yakup, Yuhanna, Philippus, Bartholomaeus, Matta, Tho- mas, Küçük Yakup, Simun, Yahuda ve Yahuda İskoriot’tur (İsa’ya ihanet etmiştir). Petrus, İsa’nın da onayıy­la, en üstünleri sayılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*