Ham Demir Üretimi

D em ir elde edilmesinde daha
ziyade oksitli dem ir cevherleri kullanılır. Oksitli olm ayan
cevherler de oksidine çevrilerek kullanılabilir. Topraktan
çıkarılan oksidli cevherler m ekanik olarak
tem izlendikten sonra yüksek fırın adı verilen özel
fırında kok köm ürüyle indirgenir. B urada indirgeme
işlemini köm ürün yetersiz oksijenle yanm asından oluşan
karbon m onoksit gazı yapm aktadır.
Yüksek fırın 25-30 m. yüksekliğinde, 450-500 m 1
hacim dedir. Yüksek fırında cevher, kok ve eritici m addeler
(ekseri kireç taşı C aC O ,) fırına üst kısım dan yüklenir.
Bir y andan bu m addeler yukarıdan yüklenirken
diğer yandan teşekkül eden ham dem ir aşağıdan alınır.
H am dem ir içerisinde, sem entit adı verilen dem ir karbür
(Fe,C ) bileşiği, silisyum, kükürt, fosfor ve m angan
da bulunur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)