HALKA VE TRAPEZ

HALKA VE TRAPEZ:

Bu spor, tavana bağlı 2 celik halatın

alt kısmında deriden yapılı sallanan

halat ve bunlara ağactan 18 santim

capında ve 28 milimetre kalınlığında

2 halkadan oluşan bir duzende yapılır.

Halkalara yukseklik verecek dikmelerin

yapılışı cok ceşitlidir. Bu dikmeler

aynen barfikste olduğu gibi celik

tellerle gerdirilmelidir. Celik tellerin

bağlandığı zincirih uzunluğu yine 50 cm.

yi gecmemeli ve hafif olmalıdır. Bu iki

dikme, uzerine birleştirilen bar cok sağlam

olmalı tam ortasından 135 kg. lık

bir ağırlık asıldığında 5 cm. lik bir esneklik

gostermeli ağırlık kalktığında yine

eski durumuna gecebilmelidir/ Bu

barın yerden yuksekliği 5,5 metredir.

Portatif dikmeler de yapılabilir. Halka

celik teşller vasıtasıyla ust bara bağlan-

Halkada ≪T≫ duruşu

Halkada bir guc hareketi (alt yatay

duruş)

DUNYASI Parmaklıklı Davar

Halatın gevşek durinanlası icin cektir- dir.

me tabir edilen vidalı gerici hemen hal- . Halatın capı 33 – 40’mm. dir. Boyu

kadan sonca araya yerleştirilmelidir. Alt salonuq yuksekliğine ve genişliğine gohalkamn

yerden yuksekliği |0 – İ20 cm, – re değişir. 10 -13 m. olabilir.

PARMAKLIKLI DUVAR % ‘ j

Yatay parmaklık

Guc geliştirme hareketleri. ‘

Sırt ustu d^var parmaklığına asılı vaziyette durulur. Parmaklığın en ustunden

tuttuktan sonra ayaklar bitişik, bacaklar gergin yukan ve vucudu dondurme

hareketleri yapılır≫ Bu hareket 1er kann, sırt, kol v6 bacak adalelerini

. calıştırmaya yararlıdır. Kol ye omuzların kuvvetlenmesini sağlar.

Duvardan 25 em. acıkta monte edilir, parmaklıklar ise budaksız kayın, meşe,

Ağactan yapıldığı gibi aluminyumdan da dişbudak, şimşir, gibi ağaclardan yapılyapılabilir.

Dikmeler cam ağacından malıdır. Parmaklık sayısı ve genişliği

salonun buyukluğune gor# değişebilir.’

Salonda fazla yer kaplamadığı Mn ica-

, landa duvarın,bir tanesi parmaklıklarla

kaplanabilir. Dikme uzunluklan 2,60 –

2*80 hatta 3,10-th. olabilir. Dikmeler arası

80 -100 cm. dir. ^Parmaklıklar oral şekilde

olup caplan%/4 cm. dir.

. Yukandan 1 nci, 2 nci, 3 ncu parmaklıklar

4 er cm. ondirve aralan 20-

25 cm. actktir. Diğer parmaklıklar arası

9-12 cm. dir.

Parmaklıklar yukarda izah edildiği

şekilde duvara sabityapıldığı gibi dubara

dik vaziyete getlriteoİİecek ozellikte

de yapılabilir. Bu tip parmaklıkların

bir tara’fı aynfen oda kapılarında oiduğu

gibi hareketlidir. Diterlerin altında salonu

bozmaması icintekerlek takılmıştır.

Parmaklıkları duvarsa, dik vaziyete getir-

, mek icin’obur keıjann duvara, bağlayan

Duvar parmaklığı alt ve ust kelepceleri cozulur. Duvara

#3,5 ≪n 3,5cmJ

-180.0-300,0 c

E

3,3—0,1 cm

Barfiks SPOB

Halkada one takladan dayanmalı doruma geliş

malıdır. Bundan başka serinin gucluğu

İle orantılı bir kuvvet hareketi bulunmalıdır.

★ ★ ★

takılabilmeir kullanılmadığı zaman kaldırılmalıdır.

Kapalı salonlarda barfiksler

icin ozel kanışa yerleri zemine gomulur.

Bu kancaS|? diğer calışmalara

BARFİKS:

engel o:

gergi teu

  1. capında

dır. Telin bir

deki halkaya

diktan sonra

Her dikme icin iki

, Gergi telleri 6 -7

tellerden .yapılmalı-

^fjİmenin en ustunşekilde

takılueu

zemindeki kancaya

takılır. Titreşimi onlemek icin 50

Barfiskte kartal tutuşu

İki dikme ve bunlair uzerine tespit

edilmiş celik cubuktan ibarettir. Sabit

veya portatif yapılabilir. En ideali

de portatif olanlarıdır. Kolayca sokulup Barlan dıştan tutuş şekli

Barfiks aleti olculeri.

DUNYASI

Halkada acık kollarla amut durusu

iniştir. Bağlantı yerinin hemen altında

İplerin calışmalar esnasında kurulmaması

icin fırdondu bulunur. Musabaka

nizamnamesine gore bu fırdondulerin

her birinin ağırlığı 600 gr. dan fazlam olmamalıdır.

Halkanın bağlandığı clelik

teller. 5-6 mm. capındadır. Cok sağlam

olmalı ve normal bir esneklik gostermelidir.

Halkalar yekpare ağactan yapılıp,

ortasından pellk cubuk gecer. Halkanın

İc capı 13 em. dir. Halka ucumun yerden

yuksekliğl nizamı olculere gore 2.5

  1. Olmalıdır. İki halka narası 50 cm. olup

birbirine i paraleldir. Halkalar birer tokalı

kayış vasıtasıyla tellere bağlanır.

Kayış I0 ctu. uzunluğunda 3,5 cin, gettişMinde

4 K^^toriınlığındadır: Celik

ttşUertttkayışa bR$≪Kİığı yerde cclifcuc-

* dikilmelidir. Dlkmeler

uiterine tespit edilen halkalarm barfikste

olduğu gibi salonda tabana gomulu

kancalar mevcuttur. Gergi telleri

dıga doğru gerdirilir, on cephe gems-‘

İlkleri 5,5 m. yan cephe genişlikleri 4

  1. dir. Dikmeler arası en az 280 cm. olmalıdır.

Tokalı kayışlar cıkarılıp 3 cm.

capında celik; cubuk gecirilirse trape*

olarak da kullanılabilir.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)