Halet Efendi.
Halet Efendi.

Halet Efendi

Halet Efendi

Halet Efendi.

Halet Efendi.

Türk devlet adamı, şairi (İstanbul 1760-Konya 1823). Kırımlı Hüseyin Efendi’nin oğlu olan Halet Efendi, düzenli bir öğrenim görmeyip, kendi kendini yetiştirdi. Paris elçiliğine atanıp (1803), dönüşünde (1807) Divanı Hümayun beylikçisi oldu. Rikabı Hümayun reisliğine getirildi. İngilizlerle gizlice haberleştiği Fransız elçisi ta- rafından ihbar edilince azledilerek Kütahya’ya sürül- düyse de, ayaklanan Bağdat valisi Süleyman Paşa’nın öldürülmesinde gösterdiği başarıdan (1810) dolayı Rİ- kabı Hümayun kethüdalığına atandı (1811). Sorumsuz davranışları, yolsuzlukları, yeniçeriliğin kaldırılmasına muhalefeti gibi nedenlerle Konya’ya sürülüp, orada boğduruldu. Bedeni Konya’ya, başı Galata mevleviha- nesine gömüldü.Halet Efendi, gençliğinde, Galata mevlevihanesi şeyhi Galip Dede’ye (Şeyh Galip) bağlanmış, önemli görevlere getirilince mevleviliğin yayılması için çaba harcayarak, Galata mevlevihanesini onartmış, bir de kütüphane yaptırmıştır (Süleymaniye kütüphanesinde­ki Halet Efendi kitapları, bu kütüphaneden aktarılmış­tır). Kendisi de şiirler yazmasının yanı sıra, sarayını dö­nemin bilginlerinin, sanatçılarının toplantı yeri haline getirmiştir (Keçecizade İzzet Molla yakın dostlarmdandı). Şiirleri döneminin şairleri arasında adının anılmasını gerektirecek düzeydedir.Kasidelerini ve Ziynet ül-Mecalis adı altında topladı­ğı şiirlerini kapsayan Divan’ı basılmıştır (İstanbul, 1842).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*