Hâce Ârif Rivgerî (k.s.)

1

Hâce Ârif Rivgerî (k.s.)'nin türbesinin bulunduğu mescid (Buhara - ÖZBEKİSTAN)

Hâce Ârif Rivgerî (k.s.)’nin türbesinin bulunduğu mescid (Buhara – ÖZBEKİSTAN)

Hâce Ârif Rivgerî (k.s.) Silsile-i Sâdât’ın onuncusudur.Abdtilhâlik Gucduvânî Hazretle- ri’nin dördüncü halifesi olup, Silsile’nin on birinci halkası olan Mahmud İncirfağnevî (k.s.)’nin üstazıdır. Ârif l^îvgerî (k.s.) Buhara ve Gucduvân yakınlarında Rivger kasabasında dünyaya gelmiştir.  Doğum tarihine dair kaynaklarda kati bir bilgi yoktur. Rivger’de vefat etmiştir. Uzun ömür yaşamıştır. Vefat tarihi ile alakalı kaynaklarda fark İl tarihler bulunmaktadır. Bunlar- dan bazıları onun 616, 649 veya 660 yılında vefat ettiğini belirtmektedirler.

Hâce Arif Rivgerî (k.s.) Hazretleri'nin mescidinin avlusundaki kabri

Hâce Arif Rivgerî (k.s.) Hazretleri’nin mescidinin avlusundaki kabri

Ayrıca Hâce Hazretleri’nin Ârifnâme ilimli eserinin sonunda müstensih tarafından yazılan beyitte vefatı için şu cümle tarih düşülmüştür. “Kutb-ı zamân ve Ârif-i billâh”. Bu cümle 634/1236-1237 tarihine tekabül etmektedir. Hâce Ârif Rivgerî (k.s.), Hâce Abdülhâlık Gucduvânî Hazretleri’nin en büyük halifesidir. Küçük yaşta Hâce Abdülhâlık Hazretle- ri’ne intisap ederek hizmetine girmiş ve çok ibadet ve hizmetle meşgul olmuştur. Şâh-ı Nakşibend Hazretleri’nin silsilesi Hâce Abdül- hâlik Gucduvânî H azretleri’ne onun vesilesi ulaşır. Hâce Ârif Rîvgerî Hazretleri’nin bize ulaşan tek eseri “Ârifnâ- me” isimli risalesidir. Hâce Naîm isminde bir zât, ondan tasavvufî bir risale yazmasını istemiş, Hâce Ârif Hazretleri de 622/1225 senesinde bu eseri kaleme almıştır. Nasihatleri ihtiva eden eserde, tasavvufî meseleler ve üstazı Hâce Abdülhâlık Gucduvânî ile alâkalı menkıbeler yer almaktadır. Hâce Arif Rivgerî Hazretleri halife ­ ola rak Hâce Mahmud İncirfağnevî Hazretleri’ni bırakmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.