Haccm Vacibleri

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

39- Haccın vacibleri şunlardır: Medine-i Münevvere tarafından hacca gidenler “Zül-Huleyfe”den, Irak, Horasan ve Maveraünnehr halkı “Cuhfe” hizasındaki bir yerden (Rabiğ hizasından), Necidliler “Karn”dan, Yemenliler de ” Yelemlem”den ihrama girerler. Yolları bu inikatlardan birine rastlamayan müslümanlar da, bunlardan birinin hizasında bulunacak bir yerden ihrama başlarlar. 2) İhramın yasaklarını terk etmek: dikişli elbise giyilmesi, av avlanması, ihramda iken saçların kesilmesi, çirkin söz söylenmesi gibi… 3) Arafat’da zevalden sonra güneş batıncaya kadar durmak. 4) Kurban Bayramınm birinci gününün fecrinden sonra ve güneşin doğmasından önce, bir saat bile olsa, Müzdelife’de durmak. Müzdelife, Mekke’ye dört ve Arafat’a iki saatlik mesafede bulunan bir yerin adıdır. 5) Dört şavtı farz olan Ziyaret Tavafını yediye tamamlamak. 6) Ziyaret tavafını nahir (kurban kesme) günlerinden birinde (1. 2. ve 3. günlerde) yapmak.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.