Hac İle Umrenin Mahiyetleri

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

1- Hac, lûgatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kasdmda bulunmaktır, din deyiminde ise: “Arafat’da özel vaktinde bir mikdar durmaktan ve ondan sonra Kâbe-i Muazzama’yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret yapmaktan ibarettir. Hac yapan kimseye Hâcc (Hacı) denir. Bunun çoğulu “Hüccac”dır.
2- Umre, lûgatta ziyaret manasınadır. Din deyiminde: “Kâbe-i Muazzama’yı tavaftan ve Safa ile Merve denilen iki yer arasında sa’y etmekten (koşar gibi gidip gelmekten) ibarettir. Bunun için belli bir zaman yoktur. Senenin her mevsiminde yapılabilir. Yalnız arefe günü ile Kurban bayramının dört gününde yapılması mekruhtur. Ramazan ayında yapılması mendubdur.
3- Umre, müekked bir sünnettir. Bunu yapan kimseye “Mutemir” denir. Farz olan hacca, Hacc-ı Ekber denildiği gibi, umreye de “Hac-ı Asgar” denilir. Bununla beraber Arefe günü cumaa raslayan bir farz hacca da “Hacc-ı Ekber” denilmektedir. (Umre, İmam Malik’e göre de bir müekked sünnettir. Fakat imam Şafiî’ye göre, ömürde bir defa hemen erine getirilmesi gerekmeyen bir farz-ı aynıdır. Hanbelîlere göre, hemen yerine getirilmesi gereken bir farzdır.)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.