Haber | National Geographie’den ve deniz balıkçılığı İle uğaraşan 150 binden fazla kişinin bulunduğu göz önüne alınırsa, denizcilik konusundaki meteorolojik desteğin önemi ve sağladığı faydalar kolayca anlaşılır. | Haber

Haber | SU KAYAKÇISI KERTENKELE | Haber

Haber | SU KAYAKÇISI KERTENKELE | Haber

National Geographie’den ve deniz balıkçılığı İle uğaraşan 150 binden fazla kişinin bulunduğu göz önüne alınırsa, denizcilik konusundaki meteorolojik desteğin önemi ve sağladığı faydalar kolayca anlaşılır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak, denizciler için elverişsiz hava koşulları 24 saat öncesinden telgraf ve telefonla Liman Başkan-
lıklarına, Meteorolojinin Sesi radyosu. TRT aracılığı ve ayrıca sadece denizciler için yayın yapan Bandırma ve Samsun telsiz vericileri ile ilgililere iletilmektedir.

Kare taşımacılığında da, araç kullananlar sık sık radyo ve televizyon vasıtası ile uyarılmaktadır.

Burada, meteorolojinin ulusal ekonomiye katkısının küçük bir bölümü, sadece ulaştırma sektörlerinde birkaç örnekle, açıklamaya çalıştık. Bununla beraber, Türkiye Meteoroloji Örgü-tü’ne yatırılan paranın, ulusal ekonomiye yansıyan değerinin en az 40 misli olduğu, hiç abartılmadan rahatlıkla söylenebilir.
• Hızla dönen girdabına karşın, kasırga hortumları bazen, saatte yaklaşık 8-9 km’lik bir hızla tembel tembel dolaşarak, çok yavaş gelişirler.
Olta Amerika’da yaşayan bir kertenkele türü, yöre halkı tarafından “İsa Peygamber Kertenkelesi” olarak adlandırılır. Kertenkele bu adı, ırmakları karşıdan karşıya su üzerinde sıçrayarak geçebilme yeteneğinden dolayı almıştır. Peygamber Kertenkelesi’nin canı su kayağı yapmak İstediğinde, arka ayakları üzerinde şahlanıyor ve hızlı hareketi sayesinde tümüyle su yüzünde kalabiliyor. Su üzerinde kayma sırasında hayvanın uzun kuyruğu da denge sağlayıcı rol oynuyor. Hayvan bu yeteneği Fle yırtıcı düşmanlarından kurtul-