Haber |Kıvrıkoğlu: 2020 yılı KKK için dönüm noktası olacak| Haber

Haber | Profesyonel ile zorunlu askerliğin bir arada olduğu karma askerlik sistemi öngördüklerini söyleyen, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. | Haber

Haber  |Kıvrıkoğlu: 2020 yılı KKK için dönüm noktası olacak|   Haber

haber
haber

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu, profesyonel ile zorunlu askerliğin bir arada olduğu karma askerlik sistemi öngördüklerini söyledi ve “2020 yılı KKK için dönüm noktası olacak” dedi. Kıvrıkoğlu siber tehditlere karşı da korumalı birlikler oluşturulacağını açıkladı.
Suriye tehditi nedeniyle dikkatlerin çevrildiği en önemli komutanlık olan Kara Kuvvetleri’nin Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu, göreve geldikten sonra ilk defa konuştu. Karma askerlik sistemini öngördüklerini vurgulayan Org. Kıvrıkoğlu, “2020 dönüm noktası olacak” dediği Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın gelecekte nasıl olacağını da tarif etti. Org. Kıvrıkoğlu’nun, Savunma ve Havacılık Dergisi’nin 149. sayısında çarpıcı açıklamalarda bulundu:

BEŞ TEMEL BÖLÜM
KKK tarafından; elektronik harp ve siber taarruzlara karşı korunma sağlayabilecek, sayısal muhabereye uygun, milli donanım, yazılım ve kripto sistemleri ile destekli, milli ve ittifak düzeyinde karşılıklı çalışabilir, dost/düşman tanıma/tanıtmalı, hava ve arazi şartlarından etkilenmeyen sistemlerle, muhabere irtibatları ve bilgi sistem ağları tesis edilmektedir. Bu kapsamda; birlikler, tesisler, silah ve araçların tamamı, gelişmiş uydu ve ataletsel seyrüsefer sistem yetenekleri ile ağ üzerinde takip edilebilir olmalıdır. KKK’nca öngörülen ADY mimarisi ile Ağ Destekli Yetenek Konseptine uygun olarak, iletişim ağı, kullanıcı alanları, fonksiyonel alan servisleri, veri depolama servisleri ve temel bilgi sistem servislerini içeren beş temel bölümden oluşan bir yapı oluşturulmaya çalışılmaktadır.
KİMYASALA ÖNLEM
KKK personelini KBRN harp maddelerine karşı korumak ve bu harp maddeleri ile kirletilmiş ortamda harekata devam etmesini sağlayarak harekat etkinliğini arttırmak maksadıyla Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Savunma Projeleri planlandığı şekilde yürütülmektedir.
KARMA SİSTEM
Son üç yıldır yapılan alımlar sayesinde oluşturulan uzman erbaş kadroları süratle tamamlanmış ve 2010 yılı Ağustos ayı itibarıyla mevcut komando tugaylarına ait komando kollarının tamamı uzmanlaşmış personelden oluşacak hâle getirilmiştir. Komando kollarına ilave olarak, mekanize ve zırhlı birliklerde özellikle araç şoförleri ile son teknoloji ürünü silah ve araçların kullanıcılarının da uzman erbaş olması sağlanmıştır. 2011 yılında başlatılan sözleşmeli er istihdamına yönelik faaliyetler devam etmektedir. Tüm bu çalışmalarla uzmanlaşmış personel oranının artırılması hedeflenmekle birlikte, TSK yükümlü askerlik hizmeti ile yükümlü ve uzmanlaşmış personel dengesi sağlanmış, ordu-millet bağını koruyan, milli birlik ve beraberliği güçlendiren karma bir askerlik sistemi öngörülmektedir.
TEHDİT ORTAMI
Soğuk savaş döneminin durağan ve öngörülebilir tehdit ortamı yerini, günümüzün çok boyutlu ve öngörülmesi zor, belirsizlikler içeren yeni tehdit ortamına bırakmıştır. Değişen güvenlik ortamı ve teknolojideki gelişmeler, KKK’nın bu gelişmelere süratle uyum sağlayabilecek esneklikte bir kuvvet yapısında olmasını gerektirmektedir.
2050 PLANLAMASI
Mevcut ve öngörülen modernizasyon projelerini gerçekleştirdiğimizde, 2020’li yıllar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuvvet gelişimi ve modernizasyonu bakımından bir dönüm noktası olacaktır. Yapılan çalışmalarla kısa/orta vade tedbirler ortaya konulurken, uzun vade olan 2050’li yıllardaki muharebe ortamını da tahayyül eden planlamalar mevcuttur.
SİBER TEHDİTLER
2050’li yıllarda muharebe ortamında karşılaşılabilecek tehditlerin tamamına tedbir getirebilecek, modüler, yetenek tabanlı, modern muharebe sahasının gereklerine kolay uyum sağlayabilecek, uzmanlaşmış, siber tehditlere karşı korumalı birliklerden teşkil edilmesini hedefliyoruz.
Geleceğin Kara Kuvvetleri Komutanlığı
– Her türlü risk ve tehdide karşı beka kabiliyeti ve muharebe gücü yüksek- Teknoloji, bilgi ve eğitim üstünlüğüne sahip
– Milli ve ileri teknolojik silahlarla donatılmış- Her ortam ve şartta kesintisiz görev yapabilen
– Mobil, modüler, ulusal, uluslararası kuvvetlerle, müşterek, birleşik harekâtta uyum içerisinde çalışabilen- Modern çağın gereklerine göre eğitilmiş
– Ağ destekli yeteneğe sahip- İdame ettirilebilir bir kuvvet yapısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.