Haber | Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yerel Seçimleri erkene alan yasayla ilgili kararını verdi. İşte Cumhurbaşkanı Gül'ün kararının gerekçesi... | Haber

Haber | Gül Yerel Seçimle ilgili kararını verdi | Haber

Haber | Gül Yerel Seçimle ilgili kararını verdi | Haber

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yerel seçimlerin 27 Ekim 2013’te yapılmasını öngören Anayasa değişikliğine ilişkin düzenlemeyi bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye iade etti. Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesindeki açıklamada, TBMM Genel Kurulu’nda 12 Ekim’de kabul edilen 6355 sayılı ”Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un incelendiği bildirildi.
”Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanması uygun bulunmayan 6355 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’, bir kez daha görüşülmesi için, Anayasa’nın 104 ve 175’inci maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na geri gönderilmiştir” ifadelerinin bulunduğu açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:
”İncelenen kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na geçici bir madde eklenerek, Anayasanın 127. maddesiyle 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince 2014’ün Mart ayında yapılması gereken mahalli idareler genel seçiminin 2013 yılının Ekim ayının son Pazar günü yapılması öngörülmektedir. Kanunun gerekçesinde, mahalli idareler seçimlerinin yapılacağı dönemin zorlu kış şartlarına denk gelmesi sebebiyle seçim çalışmalarında ve vatandaşlarımızın seçimlere katılımında zorluklar yaşandığı belirtilerek, bu olumsuzlukları asgari seviyeye indirebilecek bir tarihte seçimleri yapmak gerektiği ifade edilmektedir. Kanunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda tümünün gizli oylaması sonucu 360 milletvekilinin oyu ile kabul edildiği anlaşılmaktadır.
Anayasa’nın 175. maddesinin dördüncü fıkrası, ‘Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanır’; 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun 2. maddesi ise, ‘Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır’ hükmünü içermektedir.”
-”Kanun yayımlanması halinde kış aylarında halkoylaması zorunlu hale gelecek”-
”İncelenen kanunun yayımlanması halinde, değişiklik gerekçesinde belirtilen amacın aksine, söz konusu hükümler doğrultusunda, bu defa da kış aylarında halkoylaması yapılması zorunlu hale gelecektir” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:
”Bu durumda ise, karşılaşılması muhtemel mevsim şartlarının halkoylaması çalışmalarını ve vatandaşlarımızın halkoylamasına katılımını olumsuz yönde etkileyebileceği ve ortaya çıkan bu sonucun değişiklik gerekçesiyle de çelişeceği görülmektedir. Diğer taraftan, temel konularda yapılan halkoylamalarının halkın katılımını sağladığı ölçüde demokrasiyi güçlendireceği açık olmakla birlikte, başkaca bir içeriği ve amacı olmaksızın sadece mahalli idareler genel seçiminin beş ay erkene alınması amacıyla yapılan mezkur Anayasa değişikliği için Anayasanın 175. maddesinin dördüncü fıkrasının gereği olarak halkoylamasına gidilmesinin, başta bütçe olmak üzere devlete ve vatandaşlarımıza getireceği külfet ve ekonomik istikrara yönelik zarar riski de gözardı edilemez.
Bu sebeplerle, incelenen Kanunun belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesinde yarar görülmektedir. Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 6355 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 104 ve 175. maddeleri uyarınca geri gönderilmiştir.”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*