Haber |Boğaziçi bölgesi imara açılacak! | Haber

Haber |Boğaziçi bölgesi imara açılacak. İmar gereğince konutlar iki katı geçemeyecek. Haber

Haber  |Boğaziçi bölgesi imara açılacak! |   Haber

haber
haber

Yapı Denetim Kanunu Taslağı’na eklenen yeni maddelerle koru, mesire yeri ve yeşil alan gibi özel mülkiyete ait parsellerde taban alanı yüzde 5’i ve bodrum hariç 2 katı geçmemek koşuluyla konut, ticaret merkezi ve turizm alanı yapılabilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kamuoyunda tartışma yaratan ve 11 kanunda değişiklik öngören torba kanun taslağındaki Yapı Denetim Kanunu’na ilişkin düzenlemenin, Boğaziçi bölgesinin belli şartlarda imara açılmasını içerdiği ortaya çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, Boğaziçi’nde koru, mesire yeri ve yeşil alan gibi özel mülkiyete ait parsellerde taban alanı katsayısı yüzde 5’i ve bodrum hariç 2 katı geçmemek koşuluyla konut, ticaret merkezi ve turizm alanı yapılabilecek.
YAPI 2 KATI GEÇMEYECEK
Konut yapılacak parsel alanlarının toplamının en az bin metrekare olması gerekecek. Bu parsellerden bitişik olanların tevhid edilmesi zorunlu olacak. Bakanlığın yürüttüğü çalışmayla tevhid sonrasında uygulama kapsamındaki parsellerden mülkiyet sahibinin talebi doğrultusunda yalnızca birinin üzerinde yapı inşa edilebilecek. Yapı yapılamayacak parsellerin imar hakkı, yapı yapılacak olan parsele transfer edilecek. İmar hakkı başka bir parsele devredilen parsellere yapı inşa edilemeyecek. Bu parsellerin belediyeye park ve yeşil alan olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak terk edilmesi zorunlu olacak.
5 BİN METREYE ŞART YOK
Daha önce düzenleme yapılmaksızın kamuya bila bedel terk edilmiş veya terk edilecek alanlar Taban Alanı Katsayısı hesabına dahil edilecek. En az toplam 5 bin metrekare büyüklüğün sağlanmasında parsellerin birbirine bitişik olma şartı aranmayacak. Parsellerin tamamının bitişik olmadığı durumlarda her 5 bin metrekare için uygulamaya giren parsellerden mülkiyet sahibinin talebi doğrultusunda yalnızca birinin üzerinde yapı yapılabilecek. Yapı yapılamayacak parsellerin imar hakkı yapı yapılacak olan parsele transfer edilecek. Yapı yapılmayacak parsel veya parsellerin belediyeye terk edilmesi zorunlu olacak.
Yeni düzenleme neler getiriyor
5 bin metrekare ve daha büyük parsellerde parselin en az yarısının kamuya düzenleme ortaklık payı olarak terk edilmesi kaydıyla planda şu yerler imara açılıyor:
· Koru
· Mesire yeri
· Spor alanı
· Ağaçlandırılacak alan
· Tarım alanı
· Bostan ve yeşil alan
NELER YAPILABİLECEK
· Konut
· Ticari alan
· Turizm tesisi
· Özel sosyal alan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.