Haber | Fakat niçin evrende bu kadar az pozitron antimadde vardır? Astrofizikçilerin çoğu bu en çok sorulan soruya hep aynı yanıtı verir | Haber

Haber | ANTİMADDE VE EVREN | Haber

Haber | ANTİMADDE VE EVREN | Haber

ANTİMADDE VE EVREN
Böylece, bazı fizikçiler eşit miktarda madde ve antimaddeye sahip bir evren simetrisini öne sürerler.

Eğer böyleyse, nasıl oluyor da biz ve etrafımızdaki şeyler görünürde antimadde olmaksızın sadece proton, nötron ve elektronlardan meydana geliyoruz. Eğer evren, daha önce hiçbir şeyin olmadığı Big Bang İle başlıyorsa, sonuçta nasıl oluyor da antimaddeden daha fazla madde var olabiliyor?

Doğanın dört temel kuvveti olan, proton ve nötronları atom çekirdeğinde bir arada tutan “güçlü kuvvet”, radiaktif bozunmaya neden olan “zayıf kuvvet”, “elektromagnetizm” ve “yerçekimi” kuvvetlerini bir ana kuvvetin farklı görüntüleri olarak açıklamaya çalışan Büyük Birleştirme Teoristleri olarak adlandırılan bilim adamları, yukarıdaki sorulara yeni ve değişik bir cevap vermektedirler. Teorilerine göre, Big Bang’den hemen sonraki gelişmeler, bugün laboratuarlarımızda yaptıklarımız gibi olmamıştır. Bir antipro-tonun eşliği olmaksızın tesadüfen bir proton meydana gelmiştir. Yaratılmış her 10 milyar an-tiproton için 10 milyar + 1 proton bulunmaktaydı.

Bu rastlantı eseri fazla proton, madde-anti-madde çiftlerindeki maddeye ek olarak gelmişti. Bütün bu madde-antimadde çiftlerine acaba ne oldu? Madde ve antimadde birbirlerine karşı patlama.Antimaddeden oluşmuş bir yaratıkla el sıkışsanız acaba ne olur?

¡Mikroskop altı fizik kanunlarına göre, her ikiniz de gama ışınları çıkararak yok olursunuz.

Antimadde hakkındaki bilgilerimiz 1932’ye kadar gider. Bu tarihte Pasadena, Kaliforniya’da ■uzaydan gelen bir kozmik ışınının buhar hücresinden (içinden geçen elektrik yüklü parçacıkların izlerini görünür yapan bir oihaz) hızla geçtiği görülmüştür.

Bu özel ışının geride bıraktığı izi gerçekten dikkat çekiciydi. Tamamen normal bir elektronun izine benzemekle birlikte, dönüş yönü tam tersi doğrultudaydı. Bunun anlamı, negatif yüklü elektronların aksine, bu ışının pozitif yük taşımasıydı. Böylece, antimadde keşfedilmiş oldu. Pozitron diye adlandırılan bu yeni parçacık, elektronun antimadde olarak karşılığıdır.

Fakat niçin evrende bu kadar az pozitron antimadde vardır? Astrofizikçilerin çoğu bu en çok sorulan soruya hep aynı yanıtı verirler;

Evrenin oluşumundan hemen sonra kozmos naddenin, antlmaddeye tercih edilmesi şeklinde gelişti. Şu anda bütün evren, tıpkı dünyamız gibi, yalnızca maddeden meydana gelmiştir. An-tiyaratıkların yaşadıkları antimadde dünyaları, bu astrofizikçilere göre tamamen hayal ürünüdür.

Antimadde konusunu, kuşku ile karşılıyanla-rın bile inkâr edemiyeceği gerçek, şimdiye kadar yapılmış laboratuvar denemelerinde üretilen veya yok edilen proton veya nötron kadar antiproton veya antinötronun da üretilmiş veya yok edilmiş olmasıdır. Bunun anlamı, fizik kanunla» rırda belli bir simetrinin olmasıdır; proton ve nötron miktarından antiproton ve antinötron miktarı çıkarıldığında elde edilen sayı daima sabittir. Proton olmaksızın antiprotonu, antiproton olmaksızın protonu yaratmanız İmkânsızdır.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*