Haber | TBMM'ye sunulan 2013 yılı Bütçe Kanun Tasarısı'nda, harcamaları azaltmaya yönelik adımlar dikkat çekti. Kamuda fazla mesai, taşıt alımı, kreş ve misafirhaneler, ve uluslararası kuruluşlara üyelikler izne bağlı olacak! | Haber

Haber | 2013 bütçesinde memura ‘fazla mesai’ şoku! | Haber

Haber | 2013 bütçesinde memura ‘fazla mesai’ şoku! | Haber

Akaryakıt, elektrik, doğalgaz alınan vergilerde yapılan yüksek artışlar vatandaşın tepkisini çekerken, hükümet şimdi de harcamaları kısma kararı aldı.
Yeni tasarıya göre kamuda çalışan işçilere yeni yılda fazla mesai ödenmeyecek. Taşıt alım izni yine Bakanlar Kurulu kararına bağlanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri için tanınan taşıt alım istisnası da kaldırılacak.
Kamu kurumları, Maliye’nin izni olmadan uluslararası kuruluşlara üye olamayacak, katılım payı ve üyelik aidatı ödeyemeyecek. Kamu kreşleri, misafirhaneleri, spor tesislerine hiçbir şekilde yeni personel alınmayacak.
Dün akşam saatlerinde TBMM’ye sunulan 2013 yılı Bütçe Kanun Tasarısı’nda, harcamaları azaltmaya yönelik adımlar dikkat çekti. ‘Mali kontrole ilişkin hükümler’ başlıklı 8. maddede hangi harcamalarda sınırlamalar olacağı düzenlendi.
İŞÇİYİ FAZLA ÇALIŞTIRMA!
Yeni bütçenin en önemli düzenlemelerinden birini de kamu işçilerine yönelik ‘fazla mesai’ konusu oluşturdu. Hem kalıcı hem de geçici işçilere yaptırılacak fazla mesai ile personel giderlerinin aşılması engellenecek.
Bunun için bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücreti’ için hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılmayacağı hükme bağlandı. İlgili kamu yöneticilerine, ‘böyle bir taleple bize gelmeyin mesajı verilmiş oldu.
TAŞIT ALIMI İHALEYE TABİ
Geçen yıl olduğu gibi kamuya taşıt alımı ancak çok acil ve zorunlu hallerde ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile alınabilecek.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) ait taşıtlardan, 10 yaşını doldurmuş olanlar, Milli Savunma veya İçişleri Bakanlığının kararıyla mübadele yoluyla değiştirilebiliyordu.
Aradaki fiyat farkı da bütçeden karşılanıyordu. Ancak yeni yıl için bu istisna da kaldırılacak ve bu tür talepler de Bakanlar Kurulu iznine bağlı olacak.
Bütçe tasarısında kamu taşıt alımlarının tüm istisnaları kaldırılarak, sadece Bakanlar Kurulu iznine tabi tutulması dikkat çekti. Öyle ki gerek Tsk’nin gerekse Emniyet Genel Müdürlüğü’nün taşıt alımlarının Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın alınabileceğine ilişkin ‘istisna’ hükmü de yeni bütçe tasarısında yer almadı.
Bu durum, yeni yılda kurumların Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre taşıt almak zorunda kalacakları, şeklinde yorumlandı.
KREŞLERE MİSAFİRHANELERE BÜTÇEDEN PARA YOK!
Bütçede ilk kez kamunun işlettiği eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerinin tamamının bu tesislerin işletilmesinden elde edilecek gelirden karşılanacağı hüküm altına alındı. Buralarda yeni personel de görevlendirilemeyecek.
ÖNÜNE GELEN YERE ÜYE OLMA!
Bütçe tasarısı ile kanun, kararname ve uluslar arası anlaşmalar gereği olanlar hariç, uluslararası kuruluşlara üyelik Maliye Bakanlığı’nun iznine olmasa da ‘uygun görüşüne’ bağlandı. Maliye’den uygun görüş alınmadan, bu tür kuruluşlara üye olunamayacağı, katılım payı ve üyelik aidatı ödenemeyeceği düzenlendi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*