H.z Muhammedin Eşliği

Eş Olarak Hz. Muhammed(s a s )
Hz. Peygamber(s a s-) sevecen, ilgili, hassas, adil, merhametli, düşün
celi, sakin, şefkatli, sabırlı, fedakâr, anlayışlı, nazik, duyarlı, saygılı,
sorumluluk sahibi, paylaşmayı seven, vefakâr, diğerkâm, güler yüz
lü bir eşti.
• Ev işlerinde eşlerine yardımcı olurdu. Evi süpürür, koyunları
sağar, develeri yemler, elbiseleri ve ayakkabıları tamir eder, ço
cuklarıyla ilgilenirdi.
• Eşlerine karşı hoşgörülü davranır, onların kalplerini kırmazdı.
Onlara yüksek sesle bağırdığı ya da vurduğu hiç görülmemişti.
• Eşleriyle şakalaşır, onların şakalarını da sevecenlikle karşılardı.
• Eşlerine karşı ekonomik görevlerini yerine getirirdi. Evlenirken
hanımlarına vermesi gereken mehri ihmal etmemiş, hepsine o
zamanın örfüne göre mehrini vermiş, evlilikleri süresince ge
çimlerini temin etmiştir.
• Eşlerinin ekonomik faaliyetlerde bulunmalarına engel olmazdı.
Kazançları ile ilgili aldıkları kararları da saygıyla karşılardı. Ör
neğin Hz. Zeynep, deri işlemeciliği yapmakta, gelirini de sada
ka olarak dağıtmaktaydı.
• Eşlerinin her biri için müstakil bir oda yaptırmıştı. Her oda,
ihtiyaçlarım karşılayacak temel unsurları ihtiva etmekteydi.
• Eşleriyle birlikte vakit geçirmeye özen gösterirdi. Sırayla her
gece bir eşinin yanında kalır, ayrıca her sabah mescitten çık
tıktan sonra ve her ikindi vakti namaz kıldıktan sonra eşleri
nin her birine teker teker uğrardı. Ailenin bir araya gelmesini
sağlamak amacıyla da her akşam, Resûlullah(s a s-) o gece kimin
yanında kalacak ise bütün hanımları topluca oraya gelirler,
sohbet ederlerdi.
H z . P e y g a m b e r ‘ d e n ( s . a . s . ) D a v r a n t ş Ö r n e k l e r i m
• Önemli kararlar alırken eşlerinden fikir alır,
onların tavsiyelerini dinlerdi.
• Sözleriyle ve fiilleriyle eşlerine karşı sevgisini
dile getirirdi. Eşlerinin faziletlerinden bahse
der, dizine bastırarak bineğe bindirir, kendisi
ne yapılan yemek davetine hanımlarıyla katılır,
ağlayan eşinin göz yaşlarını elleriyle silerek te
selli ederdi.
• Üzüntülerini ve sevinçlerini eşleriyle paylaşırdı.
• Eşlerinin akrabalarıyla ve yakınlarıyla da ilgilenir, onlara hatır
sormayı ve iltifatı ihmal etmezdi.

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*