H.z Muhammedin Dedeliği

Dede Olarak Hz. Muhammedi
Hz. Muhamemed sevecen, şakacı, hoşgörülü, ağzı dualı, şefkatli, öpüp koklayan, candan, sımsıcak, seven ve sevilen bir dedeydi.
• Torunlarıyla onlar daha doğmadan ilgilenmeye başlardı. Örneğin Hz. Fâtıma’nın ilk doğumu yaklaştığında ona sık sık uğramış, hâlini hatırını sormuş, “Çocuk doğunca bana haber ver
meden çocuğa hiçbir şey yapmayın” diye tembihte bulunmuştu.
• Çocuklarına, torunlarına ve çevresindeki bütün çocuklara doğdukları andan itibaren gereken özeni gösterirdi. Kulaklarına ezan ve kamet okuyarak isim koyardı. İlk yedi gün içinde sünnet ettirilmesi, ilk saçının ağırlığınca sadaka verilmesi, akîka kurbanı kesilmesi gibi hususlarla bizzat ilgilenirdi.
• Torunlarını okşar, sever, öperdi.
• Çocukların ağlamasına aldırmazlık etmezdi. Namaz kıldırırken
bir çocuk ağlaması işitse annenin de namazda olacağını düşü
nerek en kısa sûrelerle namazı tamamlardı.
• Çocuklara kötü davranan birilerini görünce onları uyarırdı. Korumasız ve güçsüz olan çocuklara merhamet etmeleri gerektiği
ni ashaba öğütlerdi.
• Torunlarının isteklerini yerine getirmeye özen gösterir, onlarla
oyunlar oynardı. Hatta torunları kucağındayken mescide gelir,
namaz kılarken bile onlarla ilgilenirdi.

Hz. Muhammed’in,(sas) Torunları Peygamberimizin (sas) büyük kızı Zeynep ile damadı Ebu’l-Âs’ın Ali adında bir oğullan ile Umâme adında bir kızları vardı. Peygamberimizin^ ikinci kızı Rukıyye ve damadı Hz. Osman’ın Abdullah adında bir oğullan oldu ancak henüz küçük bir çocukken vefat etti. Rukıyye’nin vefatından sonra Hz. Osman ile evlenen üçüncü kızı Ümmü Gülsûm’ün hiç çocuğu olmadı. Peygamberimizin^ en küçük kızı Fâtıma ile damadı Hz. Ali’nin ise Haşan, Hüseyin ve Muhassin adlarında üç oğlu; Ümmü Külsûm ve Zeynep adlarında iki kızı vardı.

Şakaya Şakayla Cevap
Hz. Peygamber^ bir gün torunları Haşan ve Hüseyin’i omzuna almış yürüyordu. Karşıdan gelen Hz. Ömer, onları görünce Haşan ve Hüseyin’e;
— “Bineğiniz ne kadar da kıymetli!” dedi.
Hz. Peygamber^ bu şakaya şöyle karşılık verdi:
– “Onlar da iyi biniciler ama!”
Namazda Bile Beraber
Bir gün Peygamberimiz^ namaz kılıyordu. Torunu Umâme’yi de omzuna almıştı. Rükûya vardığında onu yere koyuyor, kalkarken tekrar omzuna alıyordu.
Hem Oyun Hem Dua
Peygamberimiz^ bir gün torunu Haşanı omzuna almış, onunla oynuyordu. Bir yandan da şöyle dua ediyordu:
~ “Allah’ım! Ben onu seviyorum. Sen de onu ve onu seveni sev. ”

Secdeden Kalkamamış!
Hz. Peygamber^ bir seferinde mescitte namaz kılarken torunlarından biri gelip sırtına bindi. Peygamberimiz^ secdeyi uzattı ve torunu sırtından inine kadar başını kaldırmadı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*